لوگو-انجمن مفاخر معماری ایران-بلاگ

پانزدهمین جلسه کمیسیون هنر و معماری دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی، در دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی، برگزار شد.

در این جلسه، که به بررسی چگونگی اجرایی شدن مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی، در حوزه هنر از جمله هنر تئاتر اختصاص داشت، مقرر شد، این کمیسیون با الگوگیری از تدوین نقشه جامع علمی کشور و سند تحول نظام آموزش و پرورش، نقشه و اطلس هنر کشور را تدوین و برای تصویب به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه کند.

همچنین در این جلسه، بعد از استماع گزارش ایرج راد مدیرعامل خانه تئاتر درباره مسائل و موضوعات مربوط به خانه تئاتر، اعضای کمیسیون، بررسی موضوع تأسیس دانشگاه هنر و معماری، که در سال گذشته مطرح شده بود، را ادامه دادند.

۴ اردیبهشت ۱۳۹۱