لوگو-انجمن مفاخر معماری ایران-بلاگ

فراخوان مقاله: همایش بین المللی «خاطره و فرهنگ» مشترکاً توسط انجمن مطالعات فرهنگی ترکیه و دانشگاه بیلکنت (Bilkent University) سازماندهی می‏شود.
۵ تا ۷ سپتامبر ۲۰۱۳
دانشگاه بیلکنت، آنکارا، ترکیه
هقتمین سمپوزیوم بین المللی مطالعات فرهنگی – خاطره و فرهنگ

هقتمین سمپوزیوم مطالعات فرهنگی در خصوص خاطره و فرهنگ که مشترکاً توسط انجمن مطالعات فرهنگی ترکیه و دانشگاه بیلکنت، دپارتمان علوم سیاسی و دپارتمان فرهنگی برنامه ریزی شده است، از ۵ تا ۷ سپتامبر ۲۰۱۳ در شهر آنکارا پایتخت ترکیه برگزار خواهد شد. سمپوزیوم بین المللی مطالعات فرهنگی که هر دو سال یکبار برگزار می‏شود، به مطالعات فرهنگی کمک می‏کند و محققینی را که در این زمینه فعالیت می‏کنند، گرد هم می‏آورد. این سمپوزیوم از زمان برگزاری اولین جلسه آن در کمر (Kemer) آنتالیا (۲۰۰۱) مشترکاً در وان با دانشگاه یوزونجو ییل(Yuzuncu Yil University) (2003)، در استانبول با دانشگاه کوچ (Koc University) (2005)، در شیله (Sile) با دانشگاه ایسیک (Isik University) (2007)، و در استانبول با داشگاه کادیر‏هاس (Kadir Has University) (2011) سازماندهی شده است.

هدف از این سمپوزیوم زیر سوال بردن الگوهای موجود در موضوعاتی است که مفاهیم خاطره و فرهنگ را کنار هم قرار می‏دهد. این سمپوزیوم قصد دارد رویکردهای انتقادی و تحلیلی ارائه و الگوهای تئوریک و روش‏شناسانه جدیدی را مورد بررسی و تحقیق قرار دهد.این سمپوزیوم یک دیدگاه میان رشته ای و چند رشته ای اتخاذ کرده که شامل رشته‏های همچون جامعه شناسی، مردم شناسی، روان شناسی، علوم سیاسی، مطالعات شهری، معماری، طراحی و ادبیات می‏شود. همچنین دیدگاه جنسیتی در دستور کار این سمپوزیوم قرار دارد. دعوت می‏شود تسلیم مقالات چه داخلی و چه خارجی در باره موضوعات فرعی زیر باشد. این همایش در باره موضوعاتی خارج از موضوعات پیشنهادی به شرط آنکه به خاطره و فرهنگ بپردازد، استقبال می‏کند.

خاطره، بازگشت به شناخت تجارب است که با این بیداری همراه می‏شود که جایی و زمانی رخ داده است. فرهنگ، شکل عینی آن محسوب می‏شود: این عبارت فراتر از معنی ضمنی روزمره آن با هنر، تمدن و توسعه می‏رود و در یک حس مردم‏شناسانه مورد استفاده قرار می‏گیرد که اشاره به شیوه زندگی دارد.

رابطه بین خاطره و فرهنگ رابطه مهمی است. شیوه ای که فرد گذشته خود یا خانواده اش را به خاطر می‏آورد تا حد زیادی تعیین می‏کند او چه کسی است. این امر باعث می‏شود تا شخص به شیوه خاصی به خویشتن خود پی ببرد.

رابطه بین خاطره و مکان نیز از اهمیت خاصی برخوردار است. ما همه چیز با لوکیشن آن در یک مکان بخاطر می‏آوریم. اما همانطور که م.‏هالبواش (M. Halbwachs) خاطر نشان کرده، این امر تنها در رابطه با چارچوب‏های اجتماعی می‏تواند اتفاق بیافتد. چارچوب‏های اجتماعی می‏توانند بطور گسترده به عنوان خانواده، گروه‏های قومی/مذهبی و طبقات اجتماعی طبقه بندی شوند. این‏ها ابزاری هستند که برای بازسازی تصویری از گذشته که منطبق با ایده‏های بارز جامعه در یک دوره خاص هستند، مورد بهره برداری قرار می‏گیرند. بنابراین، خاطره، گزینشی است.

خاطره نیز مسئله قدرت اجتماعی و سیاسی است. آنچه که ما بخاطر می‏آوریم، به شرایط و گروه یا گروه‏هایی که ما بخشی از آن هستیم، بستگی دارد. از این رو، عمق و منحنی خاطره جمعی ما نیز منعکس کننده وضعیت رقابتی گروه‏های قدرت است. قدرت سیاسی معمولاً به بازسازی خاطره جمعی گرایش دارد تا برای خود دوباره مشروعیت خلق کند.

امروزه، علاقه به گذشته و متعاقب آن علاقه به خاطره جمعی افزایش یافته است. در فرآیندهای جهانی سازی، ادعاهای گروه‏های قومی مبنی بر شناخته شدن در جوامع پست مدرن، این نیاز را برای گروه‏های قومی ایجاد کرده تا گذشته ودر نتیجه خاطره جمعی خود را بسازند. امروزه خاطره جمعی نگارش شده در جریان ساختن دولت ملی به عنوان یک پروژه سیاسی مورد سوال و چالش قرار می‏گیرد، و این گذشته، که فراموش می‏شود و یا فراموش شده ترسیم می‏گردد، امروز مورد توجه عموم قرار گرفته و یک بیداری را نسبت به هویت‏های جدید جمعی ایجاد می‏کند. این مسئله نیز خاطره جمعی را به یک پروژه سیاسی و این بار در باره گروه‏های قومی تبدیل می‏کند.

با افزایش مهاجرت در دنیای در حال جهانی شدن ما، مهاجرین به ساخت هویت خود در جوامع جدیدشان با استفاده از خاطره جمعی ساخته شده خود و متعاقب آن پایان دادن به حفظ هویت‏هایشان براساس اصل و نسب خود یعنی از یاد نبردن اصالتشان گرایش دارند.

این واقعیت که شهرها ابزار مهم انباشت سرمایه در اقتصاد نئو لیبرال شده اند، رقابت میان شهرها برای جذب سرمایه و گردشگر را تشدید نموده است، و مفاهیم میراث فرهنگی و غم غربت در تلاش برای ایجاد هویت‏های منحصربفرد برای شهرها اعتبار و شهرت زیادی کسب کرده اند. بنابر این، شهرها همانطور که گذشته‏هایشان به شیوه‏های خاص برای ایجاد تصاویر و هویت‏های خاص شهری ساخته می‏شوند، به مکان‏های مصرف تبدیل می‏گردند. علاوه بر این‏ها، مشکلات فزاینده زیست محیطی خاطره جمعی ساخته شده در باره موضوعات طبیعت و مصیبت را با اهمیت می‏کند.

در چارچوب ارائه شده در بالا، عنوان‏های فرعی درباره فرهنگ و خاطره به صورت زیر می‏تواند باشد که مطابق با خاطره شخصی، گروهی و اجتماعی می‏تواند متمایز گردند:

  • هویت و خاطره (خانواده و خاطره؛‏ مطالعات مربوط به زندگی نامه و زندگی نامه شخصی؛‏ مهاجرت، آوراگی و خاطره)
  • مکان و خاطره (خاطره و فرهنگ در معماری؛‏ شهر، شهرنشینی و خاطره؛‏ مسکن غیر قانونی؛‏ روستا، شهر، همسایگی، طبیعت در خاطره جمعی)
  • سیاست، قدرت سیاسی و خاطره (خاطره و فرهنگ در مدرنیته/مدرنیزاسیون/مدرن گرایی؛‏ ساختن خاطره به عنوان یک پروژه سیاسی؛‏ ملی گرایی و خاطره؛‏ هویت قومی و خاطره؛‏ اقلیتها و خاطره؛‏ آسیب سیاسی و خاطره)
  • خاطره و فرهنگ در زندگی روزمره (سنت‏ها، خاطره و فرهنگ؛‏ مناسک، خاطره و فرهنگ؛‏ تمرینات فیزیکی، خاطره و فرهنگ؛‏ تفریح، خاطره و فرهنگ؛‏ بلایا و خاطره؛‏ غم غربت و خاطره)
  • نهادهای اجتماعی/ محصولات فرهنگی و خاطره (هنر/ادبیات، خاطره و فرهنگ؛‏ زبان، خاطره و فرهنگ؛‏ مذهب، خاطره ی فرهنگ؛‏ رسانه و خاطره؛‏ اینترنت و خاطره مجازی)

پیشنهادهای تسلیمی به سمپوزیوم باید به شکل‏های زیر باشد:

  • الف – ارائه مقالات انفرادی
  • ب- میزگردهای از پیش سازماندهی شده که شامل ۳ تا ۴ اجرای انفرادی بشود
  • ج- جلسات پوستر
  • د- نمایشگاه‏ها

چکیده مقالات انفرادی نباید از ۲۰۰ حرف تجاوز کند که باید با قلم شماره ۱۲ تایمز رومن و تک فاصله نوشته شده باشد. همچنین ۵ لغت کلیدی و یک خلاصه سوابق کاری و آدرس تماس ارائه گردد. پیشنهادها برای میزگردها باید شامل چکیده‏های انفرادی و همینطور یک چکیده برای کل میزگرد و خلاصه سوابق کاری روسای جلسه و آنهایی که بحث می‏کنند. پیشنهاد‏ها برای جلسات پوستر و نمایشگاه‏ها باید شامل خلاصه سوابق کاری و آدرس تماس بشود.

لطفا پیشنهادهای خود را به آدرس semp2013@kulturad.org حداکثر تا تاریخ ۱۵ دسامبر ۲۰۱۲ ارسال نمایید. نتایج آن تا ۳۱ ژانویه ۲۰۱۳ اعلام خواهد شد. در صورتی که سوالی دارید میتوانید به همین آدرس ایمیل مراجعه کنید.
چکیده مقالات منتشر خواهند شد، و مقالات کامل بصورت لوح فشرده در جریان برگزاری سمپوزیوم توزیع خواهد گردید. مقالات منتخب نیز بعد از سمپوزیوم توسط یک ناشر معتبر منتشر خواهد شد.
هزینه اولیه ثبت نام (تا اول مارس ۲۰۱۳) برای اعضای انجمن، ۱۰۰ لیر ترک و برای افراد غیر عضو، ۱۵۰ لیر خواهد بود، و بعد از این تاریخ برای اعضای انجمن، ۱۵۰ لیر ترک و برای افراد غیر عضو، ۲۰۰ لیر خواهد بود.

منبع: semp2013.kulturad

ترجمه: محمدباقرخوشنویسان – به نقل از سایت تاریخ شفاهی ایران