لوگو-انجمن مفاخر معماری ایران-بلاگ

یک مستندساز گفت: تهران، جهنمی است که هیچ کسی نمی‌تواند در آن زندگی کند، تهران نه چنارستان و نه انارستان، بلکه دودستان است.