لوگو-انجمن مفاخر معماری ایران-بلاگ

شاهرخ اکبری دیلمقانی درباره عوامل موثر برشاخصه‌های زیبایی شهری گفت: تعریفی از هارمونی داریم این یعنی همان هماهنگی این هماهنگی به همین شکل و به مرور زمان به دست نمی‌آید، عوامل محیطی و عوامل انسانی همچنین دانشی که پشت این هماهنگی کننده‌ها قرار دارد‌، باعث می‌شود ریتم مطلوبی از لحاظ بعدی ما در هر نقطه از شهر یا هر بیان و گفتاری بروز کند.

اگر این فاکتور را از هرگونه اقدامی از شهر بگیریم‌، باعث ناهماهنگی می‌شود که از نظر بعدی یا شنوایی یا حسی به بیننده و مخاطب منتقل می‌شود و نتایج مطلوبی ندارد.

وی افزود: یکی از عوامل مهمی که باید مدنظر قرار دهیم‌، به وجود آوردن این هارمونی بین رنگ،‌ فرم‌، فضا و زمان است و اگر این هماهنگی ایجاد شود‌، شهری زیبا خواهیم داشت و این هماهنگی بدون در نظر گرفتن دانش این کار‌، ساده نیست.

چیدمان شهری کار بسیار مشکلی است و این کار دانش و تخصصی نیاز دارد تا بتوان یک ریتم برای سطوح مختلف شهری تعریف شود.

فضایی که آموزشی است یا فضایی که به نوعی کاربردهای تجاری و اقتصادی دارد‌، هر کدام باید تعریف زیبایی شناسی خودش را داشته باشد تا بتواند اثرات مطلوب را به مخاطب بگذارد.

این مجسمه‌ساز در ادامه گفت: چیدمان شهری از اهمیت بالایی برخوردار است، هنگامی که در حال اسباب کشی هستیم تمام وسایل را به طور نامنظم در خانه قرار می‌دهیم‌، ولی چیدمان آن است که چهره زیبایی به خانه می‌دهد، در شهر هم این گونه است‌، ما باید بدانیم و دانش آن را داشته باشیم که اجزایی را که می‌خواهیم در شهر قرار دهیم‌، چگونه هماهنگی را بین‌شان برقرار کنیم.

وی با اشاره به نمای ساختمان‌ها در سطح شهر گفت: نمای ساختمان‌ها بسیار ناهماهنگ است. نما و سیمای شهر باید توسط شورایی برای هر منطقه تعریف شده باشد.

سازمان زیبا سازی و یا شهرداری باید نظارتی بر ساختمان داشته باشد تا ناهماهنگ بر طرف شود و یک بساز بفروش نتواند با صرف زمان کمتر برای ساخت ساختمان‌، از نمای ضعیف‌تری استفاده کند.

دیلمقانی با اشاره به عوامل دیگر موثر در زیبای شهر گفت: از نظر من بهترین کاری که در دراز مدت می‌توان انجام داد این است که نمای ساختمان‌ها توسط کارشناسانی متخصص تعریف شود و همه در آن راستا عمل کنند.

همچنین باید از رنگ در سطح شهر بیشتر استفاده کنیم. متاسفانه از این عنصر که می‌تواند به شادابی روحیه مردم کمک کند،‌ هیچگونه استفاده‌ای نشده است.

وی ادامه داد: تابلوهای تبلیغاتی مغازه‌ها از نظر رنگ و ابعاد با یکدیگر هماهنگی ندارد و یکی از عوامل تخریب چهره شهری است.

ولی بیلبوردهای تبلیغاتی که منبع درآمدی برای شهرداری است بسیار مفید واقع شده است این بیلبوردها به این دلیل که به صورت مجرد در اتوبان‌ها قرار می‌گیرند‌، آلودگی بصری ایجاد نمی‌کنند.

دیلمقانی درباره مدیران هنری در سازمان زیبا سازی و شهرداری گفت: مدیران زیبا سازی در این سال‌های اخیر انسان‌هایی آگاه و مدیر هستند همه شاهد این هستیم که مدیران برای زیبایی شهری تلاش می‌کنند همه مدیران آگاه به کار و پرتلاش هستند و تصمیم گرفته‌اند، کاری انجام دهند و اگر هم کاری که انجام می‌شود ولی جواب نمی‌گیرد‌، به دلیل عوامل زیر مجموعه است نه مدیران.

به نقل از تبیان