لوگو-انجمن مفاخر معماری ایران-بلاگ

مبانی و چشم انداز تحول تهران

جلسه های سخنرانی گفت و شنود، جناب آقای دکتر مسعود شفیق (با مقدمه ای از جناب آقای دکتر بهبهانی)

  • جلسه اول :  مونولوگ تحول تهران (مبانی تحول) – ۲۷ شهریور ماه ۱۳۹۲
  • جلسه دوم : دیالوگ تحول تهران (چشم انداز تحول) – ۳ مهرماه ۱۳۹۲

نشانی : تهران، شمال شرق میدان هفت تیر، خیابان عبدالکریم شریعتی، پلاک ۲۸
زمان جلسه ها : از ساعت ۱۷:۳۰ الی ۲۰:۰۰