لوگو-انجمن مفاخر معماری ایران-بلاگ

روز چهارشنبه ۲۷ آذر انجمن انسان شناسی، دکتر جواد صفی نژاد، آخرین تحقیقات خود را در مورد شگفتی‌های قنات در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، ارائه دادند.