لوگو-انجمن مفاخر معماری ایران-بلاگ

فنلاند هم مانند ایران دارای معماری برجسته و معماران بزرگی است. آثاری از معروفترین معمار فنلاندی, آلوار آلتو (۱۹۷۶ – ۱۸۹۸) برای اولین بار از ۲۳ تا ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۲ در خانه ی هنرمندان ایران به نمایش گذاشته خواهد شد.