You are currently viewing خرید کتاب

انجمن مفاخر معماری ایران در طی بیش از دو دهه فعالیت خود کتاب های متعددی با همکاری گروهی از معماران صاحب نظر به چاپ رسانیده که همکنون تعدادی از این کتاب‌ها جهت سفارش و خرید موجود می باشد، لطفا جهت خرید با دبیرخانه انجمن ٨٨۴٣٠٣١٣ هماهنگ نمایید.
با سپاس نبی زاده
معماران جلد ۲ ۴۵۰ هزار تومان اندیشه معماران جلد ۲،۳،۴،۵
هرکدام ۴۵ هزار تومان
گذرها و گام ها ۱۲۰ هزار تومان یکصد معمار
۳۲۰ هزار تومان
_اسرار شیدائی
۲۲۰ هزار تومان