You are currently viewing حاج حبیب‌الله، تاجر مشروطه‌خواه

سیداحمد عقیلی

میرزا سیدحبیب‌الله امین‌التجار اصفهانی (زاده۱۲۶۳- مرگ ۱۳۲۸شمسی) بازرگان، ملّاک، رئیس اتاق بازرگانی تهران و نماینده اصفهان در مجلس شورای ملی بود. وی از تجار سرشناس و اثرگذار اصفهان در عصر مشروطه محسوب می‌شد که به حمایت مالی از این نهضت پرداخت و نماینده اصفهان در ادوار چهارم، ششم، هفتم، هشتم و پانزدهم مجلس شورای ملی بود.

حاج حبیب‌الله کار تجارت را در کنار پدر تاجرش آغاز کرد و به تدریج در اصفهان سرشناس شد و دامنه فعالیت اقتصادی خود را به تهران نیز کشاند و با رجال سیاسی و اقتصادی تهران آشنایی و مراوده برقرار کرد. وی در تشکیل انجمن تجار در اصفهان تقش موثر داشت؛ این انجمن با حضور دوازده نفر از تجار درجه اول شهر در ۹اسفند۱۲۸۵ تشکیل شد. حاج حبیب‌الله همچنین در تاسیس شرکت شرافت که یکی از مهم‌ترین بنگاه‌های تولیدی پس از مشروطیت بود، مشارکت داشت و از سهامداران عمده آن بود.

اصفهان در این دوره کانون جریان‌های فرهنگی و اجتماعی مختلف و حتی متضاد بود. حاج حبیب‌الله از اعضای حزب دموکرات و از اشخاص فعال انجمن ولایتی و نیز از اعضای کمیته دفاع ملی بود که در مقابل هجوم روسیه به اصفهان مقاومت کردند. از حضور سیاسی امین‌التجار و بزرگان اصفهان در حمایت از حکومت موقت ملی به ریاست نظام‌السلطنه مافی سخن رفته است. همچنین هنگامی که کمیته ملی از قم به اصفهان مهاجرت کرده بود، بیشتر اعضای آن در منزل حاج‌میرزا حبیب‌الله امین‌التجار جمع می‌شدند تا به رسیدگی امور بپردازند. میرزا حبیب‌الله امین‌التجار از سال ۱۳۱۱ تا ۱۳۱۲ رئیس اتاق بازرگانی تهران بود.

منبع: کتاب «نگرشی بر مشروطیت اصفهان»