لوگو-انجمن مفاخر معماری ایران-بلاگ

مصرف گوشت تأثیر قابل‌توجهی روی کره زمین دارد و رژیم‌های غذایی مبتنی بر گیاه از نظر زیست‌محیطی پایدارتر هستند. دانشمندان داده‌‌های رژیم غذایی ۵۷هزار نفر را مورد مطالعه قرار دادند و آن چه می‌‌خوردند یا می‌‌نوشیدند را با پنج معیار بررسی کردند: انتشار گازهای گلخانه‌ای، استفاده از زمین، استفاده از آب، آلودگی آب و از دست دادن تنوع زیستی.آنها متوجه شدند که گیاه‌خواران نسبت به مصرف‌‌کنندگان زیاد گوشت فقط ۳۰درصد تأثیرات زیست‌محیطی بر جای می‌‌گذارند.

داده‌‌های رژیم غذایی از یک مطالعه بزرگ در مورد سرطان و تغذیه به‌دست آمده است که بیش از دو دهه، حدود ۵۷هزار نفر در سراسر بریتانیا را ردیابی می‌‌کند.سپس گزارش‌‌های رژیم غذایی آنها به مجموعه داده‌‌ای حاوی اطلاعاتی درباره‌ تأثیرات زیست‌‌محیطی ۵۷هزار غذا ارتباط داده شد. با گنجاندن جزئیات بیشتر، آنها توانستند با اطمینان بیشتری نشان دهند که رژیم‌‌های غذایی مختلف اثرات زیست‌محیطی متفاوتی دارند.

محققان دریافتند که رژیم غذایی وگان با حتی پایین‌‌ترین سطح سازگاری نیز نسبت به پایدارترین رژیم غذایی گوشتخواری با محیط‌ زیست سازگارتر است.جای تعجب نیست که رژیم‌‌های غذایی حاوی فرآورده‌های گوشتی اثرات زیست‌محیطی بیشتری داشته باشند. به ازای هر واحد غذای مصرفی، گوشت و لبنیات بین سه تا ۱۰۰برابر اثرات زیست‌محیطی بیشتری نسبت به غذاهای گیاهی دارند.

روزنامه اطلاعات