لوگو-انجمن مفاخر معماری ایران-بلاگ

پیش درآمدی بر هم اندیشی “فضا در اندیشه دینی”

چهل و هفتمین گفتمان هنر و معماری آنچه به دست انسان ساخته می شود، جلوه هایی از نگرش او به جهان هستی و مبین توان فکری و ساختار فرهنگی - اجتماعی افراد آن جامعه می باشد. این که خلق فضای معماری می تواند منشاء طبیعی یا مافوق طبیعی داشته باشد، در هر حال خارج از تاثیر محیط اطراف و اقلیم…

لوگو-انجمن مفاخر معماری ایران-بلاگ

پیش درآمدی بر هم اندیشی “فضا در شعر فارسی”

بیست و پنجمین گفتمان هنر و معماری هنرمندان معمار ایرانی، در طول تاریخ پرافتخار این سرزمین، جهان بینی و ادراکات مشترکی با سایر اندیشمندان و متفکران عصر خود داشته اند که نشانه های آن را می توان در آثارشان پیدا کرد. درک مفاهیم فضا که برای این هنرمندان، جزئی از نقاط قوت و باروری خلاقیت بوده است، بدون مدد و…

لوگو-انجمن مفاخر معماری ایران-بلاگ

هجدهمین گفتمان هنر و معماری “آب، آوای زندگی”

هجدهمین گفتمان هنر و معماری آب، فراوان ترین ماده مرکب بر روی سطح کره زمین و بستر اولیه حیات (به شکلی که امروز می شناسیم) بیش از 70% سطح کره را پوشانده است. معهذا تنها دو درصد از این آب، شیرین و قابل شرب است. و از این دو درصد هم بیش از 90 درصد آن به صورت منجمد در…

لوگو-انجمن مفاخر معماری ایران-بلاگ

هم اندیشی خلیج فارس و مانایی فرهنگ

سید علیرضا قهاری بحث امروز ما به مناسبت به ثبت رسیدن روز 10 اردیبهشت در تقویم به خلیج فارس اختصاص داده شده است .چند نشریه خارجی خلیج فارس را با نام دیگری نامگذاری کردند . و این یعنی تحریف تاریخ در بعد جهانی . در زمان دولت قبل ما طی نامه ای از ریاست جمهوری در خواست کردیم که اقدامات…