لوگو-انجمن مفاخر معماری ایران-بلاگ

مشوق های ترجیحی بهترین راهکار برای نوسازی بافتهای فرسوده

عبدالرضا فرید نائینی، عضو انجمن مفاخر معماری گفت: با توجه به نبود تقاضای مسكن در شرایط كنونی دولت باید از طریق مشوق های ترجیحی از جمله تامین منابع مالی از طریق نظام بانكی، بافتهای فرسوده شهری را نوسازی كند. عبدالرضا فرید نائینی در گفتگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران با اشاره به مطلب فوق افزود: در تهران نوسازی بافت های فرسوده…

لوگو-انجمن مفاخر معماری ایران-بلاگ

خصوصی سازی با حضور قانونی تشکل ها هویت می یابد

یک کارشناس معماری و شهرسازی معتقد است: تاکید بر اجرای خصوصی سازی با حضور قانونی تشکلهای غیردولتی در برنامه ریزیها و تصمیم گیریها هویت پیدا می کند «فرید نائینی» روز سه شنبه به مناسبت هفته معماری در گفتگو با ایرنا، اظهار داشت: امروز تعداد زیادی از تشکلهای فنی و مهندسی در سطح کشور فعالیت می کنند، اما این ظرفیتها تاکنون…

لوگو-انجمن مفاخر معماری ایران-بلاگ

همایش ۲۰ مهرماه انجمن مفاخر معماری ایران

خانم مهندس منصوری تعدادی از بلایای طبیعی را سیل و رانش زمین نامیدند و با مثالی از یکی از ساختمان های بسیار لوکس و گرانقیمت سخن خود را آغاز کردند. ساختمان های تهران دارای نقشه، معمار و مهندس ناظر و مصالح واقعی نیستند. یکی از بلایای طبیعی، ساختمان های خودمان است و قابل پیش بینی است متاسفانه ظاهر ساختمان ها…