لوگو-انجمن مفاخر معماری ایران-بلاگ

معاون تحقیقات مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن گفت: سامانه ارزیابی برای انتخاب فناوری های منتخب برای معماری و ساخت ساز پیش بینی شده و بانک های اطلاعاتی آن در دست تهیه است که امیدواریم به زودی عملیاتی شود.

«طیبه پرهیزکار» در نشست بررسی حادثه فروریختن ساختمانی در سعادت آباد تهران که به همت انجمن مفاخر معماری ایران برگزار شد با بیان اینکه در کشور از نظر قوانین و مقررات و استانداردهای بخش ساخت و ساز کمبود نداریم افزود: مشکل این است که بستر اجرای این مقررات فراهم نشده است.

وی افزود: مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن استاندارد ۲۸۰۰ را برای ساخت و ساز بعد از زلزله رودبار و منجیل تدوین و هیئت دولت آن را ابلاغ کرد و تا امروز اقدامات زیادی در خصوص تولید اعلم در این زمینه انجام شده است.

«پرهیزکار» با اشاره به تصویب استاندارد اجاباری مصالح ساختمانی در هیئت دولت گفت: بر اساس این مصوبه باید بر مراحل تولید، توزیع و مصرف مصالح ساختمانی نظارت دقیق شود و در ۴ ماه گذشته وزیر مسکن و شهرسازی، وزیر صنایع و معادن و رئیس موسسه استاندارد جلسات ماهیانه در خصوص پیگیری اجرای این مصوبه داشته اند.

وی از برگزاری گردهمایی در مرداد امسال برای بررسی نحوه پیشرفت این مصوبه دولت با حضور نمایندگان استان های مختلف خبر داد.

«پرهیزکار» با تاکید بر آموزش مهندسان و کارگران ساختمانی و همچنین توجه بیشتر به آموزش مقررات و استانداردهای ساخت و ساز در دانشگاه ها گفت: برای ساخت سالانه یک و نیم میلیون واحد مسکونی باید به سمت صنعتی شدن حرکت کنیم و سه مقوله کیفیت، سرعت و حداقل هزینه را در نظر داشته باشیم.

منبع: سایت اینا-تیر ۱۳۸۷
تدوین و آماده سازی برای انتشار در وب سایت : شهره السادات عربشاهی