لوگو-انجمن مفاخر معماری ایران-بلاگ

انجمن مفاخر معماری ایران در یک اقدام کم‌سابقه، با همکاری سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران برای حفاظت از آنچه که به عنوان میراث مکتوب معماری و شهرسازی ایران نامیده می‌شود، به حرکتی گسترده دست زده است. از آغاز سال ۱۳۸۴ بیش از سه هزار مرکز اداری و فرهنگی (بخش عمومی و خصوصی) در سراسر کشور، مخاطب کتبی انجمن قرار گرفتند تا نظر ایشان به جمع‌آوری و تحویل اسناد و مدارک (دارای قدمت) معماری و شهرسازی جلب شود. بسیاری از این مراکز در پاسخ نسبت به موجودیت این مدارک نزد خود اعلام وضعیت کردند که هنوز هم ادامه دارد…