لوگو-انجمن مفاخر معماری ایران-بلاگ

جلسه ی هم اندیشی ارتقا معماری و تکنولوژی مورخ ۱۲/۱۱/۸۷ – از زمانیکه آموزش معماری دردانشکده ها شکل گرفت و با گذشت ۶۰ یا ۷۰ سال ، آموزش معماری ما هنوز به نتیجه نرسیده است . ما در دانشکده ها بیشتر توجه خود را به هنر معطوف کرده و فن را به عهده ی مهندسان سازه و عمران گذاشته ایم .اما بحث جدید امروزه توجه به معماری و تکنولوژی روز است، که ما بعد از ۳۰ سال به اینجا رسیده ایم و شایداحتیاج به ۳۰ سال دیگر زمان برای اجرای اهداف امروزمان داشته باشیم…