لوگو-انجمن مفاخر معماری ایران-بلاگ

به گزارش اختصاصی معماری نیوز، استان همدان بعنوان استان سال ۹۰ معرفی شد.
بر اساس این گزارش ، انجمن مفاخر معماری ایران، استان همدان را بعنوان استان سال ۹۰ معرفی کرد.
این گزارش می افزاید ، از سال ۱۳۸۵ تا کنون استانهای سمنان ، مرکزی ، اصفهان و زنجان به عنوان استان سال و در راستای معرفی امکانات و پتانسیل ها معرفی شده اند.

این اقدام توسط کمیته ایرانشناسی انجمن مفاخر معماری ایران صورت می گیرد که با برنامه مشروح و با همکاری مقامات استان و همچنین پشتیبانی سازمان های مرکزی ، بتوانند سطح استان را در سال مورد نظر ارتقا دهند.
طبق برنامه ریزی صورت گرفته، سرپرستی برنامه ها با استانداری و با همکاری سازمان میراث فرهنگی و صدا و سیمای استان انجام می گیرد.

هدف اصلی از این اقدام ، توجه بیشتر به تمامی استان های کشور و معرفی بیش از پیش آنها برای ایرانیان و جهانیان می باشد. ضمن اینکه متاسفانه در سال های اخیر و در نتیجه عملکرد ضعیف مدیران مربوط، شناخت از ایران مختص استان هایی مانند اصفهان، شیراز و تهران شده است.

پیش بینی می شود که با معرفی همدان به عنوان استان سال ۹۰، سابقه بسیار درخشان فرهنگی و تاریخی این استان بیش از پیش شناخته شده و این معرفی منشا شگفتی همگان، خودباوری در جوانان و بالارفتن عزت نفس در ساکنین این استان کهن خواهد شد.

منتشر شده توسط سایت خبری / تحلیلی معماری نیوز در تاریخ ۱۳۸۹ چهارشنبه ۴ اسفند