لوگو-انجمن مفاخر معماری ایران-بلاگ

سی امین گفتمان هنر و معماری
مسئولیت اجتماعی عبارتست از مجموعه وظایف و تعهدی که فرد و یا سازمان بایستی در جهت حفظ و مراقبت و کمک به جامعه ای که در آن فعالیت می کند، انجام دهند. ممکنست گفته شود که معماران بخشی از جامعه اند که رعایت حریم و حرمت جامعه از طرف ایشان به تنهایی کافی نیست و کمک چندانی به بهبود وضعیت اجتماعی نخواهد کرد. اما بدیهی است که تمامی آحاد جامعه در جایگاه اجتماعی و به نوبت خود، بار این مسئولیت را بر دوش دارند. تمامی این افراد و گروه ها، هم تاثیر گذارند و هم تاثیر پذیر و حیات همگی شان بستگی مستقیم به حیات جامعه دارد. درون داده های خود را از جامعه می گیرند و برون داده های خود را به درون جامعه می ریزند. لذا مسئولیت اجتماعی افراد، فراگیر و ناگزیر است. معماران نیز از این قاعده مستثنی نیستند و حضورشان در اجتماع، تنها برای ارائه اثر هنری نیست، بلکه مسئولیت آنها این است که به جامعه ای که در آن فعالیت دارند، خدمت کنند. امروز دیگر یک معمار نمی تواند از اینکه کارش به عنوان بهترین ها، شناخته می شود، به خود ببالد. آنگاه اثر وی تنها بخشی از وظایف خود را انجام داده است و مشارکت هنرمند را در انواع فعالیت هایی که معضلات جامعه را کاهش می دهد و کیفیت زندگانی آن را بهبود می بخشد، تضمین نکرده است.

سنت گرایان معتقدند که برای هنر نباید محدودیتی قائل شد، به اعتقاد آن ها “هر درخواست اضافی از هنرمند” باعث می گردد تا وی نتواند آنچه را می اندیشد، بیافریند. ممکنست این چنین باشد ولی آیا از هنرمند نمی توان خواست که در اندیشه اش، جائی برای ارتقای تخصص و فرهنگ عمومی، توجه به آموزش دیگران، دغدغه ای برای محیط زیست، نگاهی به اخلاق حرفه ای و حمایت از جامعه خود باز کند. اگر چه اندیشه انسان هنرمند بخودی خود متعالی است، اما چنانچه با ایده های بشر دوستانه همراه باشد. مسلما نتیجه بهتری عاید جامعه خواهد شد، در عصر اطلاعات و جهانی سازی، معماران برای دستیابی به موفقیت باید به انتظارات اجتماعی و احکام انسانی، واکنش مناسب نشان دهند و به بهترین شکل این گونه نیازها را با اهداف حرفه ای خود تلفیق کنند. هرچند هدف اصلی می تواند امکان افزایش کارائی و کسب منافع شخصی باقی بماند و پذیرش تعهد و تکلیف به انجام اموری که حافظ و ارتقاء دهنده رفاه جامعه و مناسبات حرفه باشد، به اهداف ایشان سمت و سو و حیات پایدار بخشد.

در سی امین گفتمان هنر و معماری پیرامون معماران و مسئولیت های اجتماعی، خانم ها دکتر غزال کرامتی، مهندس ساناز افتخارزاده و آقایان دکتر داریوش زمانی، مهندس بیژن علی آبادی، مهندس حسین پرهمت، مهندس فریبرز جبارنیا، مهندس علی ملکی، مهندس بهروز مرباغی و مهندس کیکاوس امینی آغازگر هم اندیشی خواهند بود که با نمایش فیلم همراه است.

زمان: چهارشنبه ۵ بهمن ماه ۱۳۹۰ – از ساعت ۱۶ الی ۱۹
مکان: موزه هنر امام علی (ع) – خیابان ولیعصر – چهارراه نیایش – بلوار اسفندیار – شماره ۳۵