لوگو-انجمن مفاخر معماری ایران-بلاگ

سی و یکمین گفتمان هنر و معماری
هر یک از شهرها و سکونتگاه های قدیمی ما، گنجینه فرهنگی با ارزشی به شمار می آید که نمایانگر روند تاریخ حیات اجتماعی جاری در آن است و هر یک از عناصر و فضاهای آن گویای بخشی از ویژگی های اجتماعی – فرهنگی جامعه است که با بررسی شناخت آن می توان به زوایا و ابعاد غیرمدون و ناشناخته ای از تاریخ اجتماعی این سرزمین پی برد. موقعیت سیاسی – اجتماعی دستگاه های حکومتی و روند تاریخی اقتصادی شهر و میزان و نحوه مشارکت مردم در اداره جامعه و چگونگی و محدوده فعالیت های سیاسی – اجتماعی و نحوه کسب و توزیع قدرت سیاسی در جامعه، در فضاها و بافت شهر عینیت می یابد. همچنین نحوه همزیستی و روابط درونی بین عناصر و ارتباط هرکدام با سایر فضاهای شهری منعکس می شود. بافت هر شهر علاوه بر تاثیرپذیری از نیروها و عوامل درونی، به طور عمده تحت تاثیر ویژگی های محیط طبیعی و عوامل سرزمینی شکل گرفته و نحوه تدابیر و راه حل های اتخاذ شده را توسط شهروندان برای پاسخگوئی به نیازها و خواسته ها منعکس می کند.

مطالعه و بررسی ویژگی های کالبدی و کارکردی شهرهای قدیمی کشور، علاوه بر آن که برخی از زوایای مبهم و ناشناخته تاریخ و فرهنگ کشور را آشکار و تا حد قابل توجهی کمبود منابع و اسناد مدون تاریخ اجتماعی و هنر این مرز و بوم را جبران می کند، می تواند زمینه مناسبی را برای اتخاذ تدابیر و روش هایی برای احیا این بافت ها فراهم آورد تا در پرتو آن، حیات اجتماعی جاری در آن ها سامان یابد و امکان جلوگیری از ویرانی فراهم آید تا شاید چنین گنجینه ها و ثروت های فرهنگی عظیمی که به هیچ وجه امکان جایگزینی آنها توسط هیچ پدیده و فضایی وجود ندارد، به حیات خویش ادامه دهند.

کتاب تاریخ مختصر شهر و شهرنشینی در ایران که به دوره باستان تا اواسط دهه پنجاه خورشیدی می پردازد، توسط آقای دکتر حسین سلطان زاده عضو هیئت امناء انجمن مفاخر معماری ایران و نیز عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی به رشته تحریر در آمده و در سی و یکمین گفتمان هنر و معماری در موزه هنر امام علی (ع) توسط صاحب نظران شهرسازی و معماری کشور معرفی می شود. در این معرفی خانم دکتر گیتی اعتماد و آقایان دکتر ایرج شهروز تهرانی، دکتر اسماعیل شیعه، دکتر منوچهر طبیبیان حضور خواهند داشت که با نمایش فیلم نیز همراه است.

زمان: چهارشنبه ۱۲ بهمن ماه ۱۳۹۰ از ساعت ۱۶ الی ۱۹
مکان: موزه هنر امام علی (ع) – خیابان ولیعصر – چهارراه نیایش – بلوار اسفندیار – شماره ۳۵
کتاب راس ساعت ۱۶ توزیع می گردد.