لوگو-انجمن مفاخر معماری ایران-بلاگ

هفتادمین گفتمان هنر و معماری

چنانچه فرهنگ پژوهش، به عنوان یک اصل در چارچوب سیاست کلان جامعه و در مقیاس ملی، دیده شود و پژوهش ابزاری باشد که بر مبنای آن تصمیم سازی و تصمیم گیری، انجام می گیرد. می توان امیدوار بود که در آینده ای نه چندان دور، مقام نازل کشور در حوزه پژوهش، ارتقای واقعی یابد. در این راه، البته می بایست تحقیق از موضوعی نمادین خارج و به اصلی بنیادین تبدیل شود و نتایج پژوهش و تحقیقات از آرشیوها به جامعه راه یابد.

در حال حاضر اختلاف سطح بین آموزش و پرورش و آموزش عالی در زمینه پژوهش، خلا بزرگی را در تداوم ساختار پژوهشی کشور بوجود آورده است. در آموزش و پرورش، اصل تحقیق وجود ندارد، حال آنکه در آموزش عالی یکی از محورهای اصلی آموزش، پژوهش است. در کنار این، تشکل های تخصصی و حرفه ای کشور نیز توانائی آن را دارند که زمینه ها و بسترهای لازم برای پژوهش را فراهم آورند. این تشکل ها با بهره گیری از رسانه های مختلف می توانند در فرهنگ سازی برای پژوهشگری، حمایت از محققان و تن دادن به محصول کارشناسی کمک کنند، ضمن آن که می توانند خود، محل تلاقی اندیشه ها و اندیشه وزران باشند و ارتباط تشکیلاتی و نهادینه بین پژوهشگران را تقویت نموده و بلکه ایجاد نمایند.

سهم ناچیز فعلی تحقیقات از تولید ناخالص ملی را می توان ناشی از نوع تلقی و نگرش افکار عمومی و مراکز تصمیم گیری نسبت به امر تحقیق دانست، با وجود این، تخصیص همین میزان اعتبارات برای مراکز تحقیقاتی و پژوهشی، انتظار کشور را برای دیدن نتایج پژوهش ها، برآورده نکرده است. فقدان ارتباط میان مراکز تحقیقاتی و مدیریت دستگاه های اجرائی و عدم شناخت صحیح بسیاری از مدیران از مقوله پژوهش، باعث گردیده که بسیاری از نتایج مورد بهره برداری قرار نگیرد. از این جهت، به نظر می رسد کشور نیاز به تغییر بینشی و فرهنگی در جامعه مدیریت، نسبت به امر تحقیق و پژوهش دارد.

به این مسائل می توان به کمبود تعداد پژوهشگران و محققان، عدم تمایل در ابداع و تولید دانش و تحمل نکردن مشکلات برای نیل به نتیجه تحقیق، سطح نازل دانش روز در میان پژوهشگران و کم رنگ شدن جایگاه معنوی و اجتماعی محققان اشاره داشت.

برای برون رفت از این مشکلات، می توان با حمایت مالی و در اختیار نهادن تسهیلات برای دسترسی آزاد به اطلاعات، کاهش بوروکراسی در امر تحقیق، ایجاد فضای تشویق و اختصاص امتیازات ویژه برای پژوهشگران، افزایش سطح کادر علمی – فنی دانشگاه ها و سازمان های تحقیقاتی، ایجاد مرکزی جهت تبادل و ارتباط بین پژوهشگران، حمایت از ایجاد موسسات آزاد دانش بنیان و تحقیقاتی و ایجاد فضای مناسب در جامعه برای محققان، رویکرد علمی نگر را به عنوان تفکر غالب در جامعه، حاکم نمود.

در هفتادمین گفتمان هنر و معماری، آقایان دکتر رونالد توماس زاده، مهندس محمد مطلبی و شهریار سیروس آخرین یافته های پژوهشی خود را ارائه خواهند داد که نمایش فیلم همراه است. پیش از آن چندین موسسه مطالعاتی و پژوهشی در حوزه هنر و معماری، دستاوردها و فعالیت های خود را معرفی خواهند کرد.

زمان: چهارشنبه ۲۹ آذرماه ۱۳۹۱ ساعت ۱۶ الی ۱۹
مکان: موزه هنرهای دینی امام علی (ع) – خیابان ولیعصر – چهارراه نیایش – بلوار اسفندیار – شماره ۳۵
کتاب راس ساعت ۱۶ توزیع می گردد.