لوگو-انجمن مفاخر معماری ایران-بلاگ

یکصد و بیست و ششمین گفتمان هنر و معماری

نیاز گسترده و روزافزون جامعه به ساختمان و مسکن، ضرورت استفاده از سیستم های ساختمانی و مصالح جدید به منظور افزایش سرعت ساخت، سبک سازی، افزایش عمر مفید و نیز مقاوم نمودن ساختمان ها در برابر زلزله را بیش از پیش مطرح ساخته است. در این راستا ارتقای سطح علمی و تخصصی جامعه معماری و مهندسی کشور و آشنایی با سیستم ها و مصالح جدید ساختمانی، امری اجتناب ناپذیر می باشد. حل مشکلاتی نظیر زمان طولانی اجرای عمر مفید کم و یا هزینه زیاد اجرای ساختمان ها در بخش مسکن نیازمند ارائه راهکارهایی به منظور استفاده عملی از سیستم های ساختمانی نوین و مصالح ساختمانی جدید برای کاهش وزن، کاهش زمان ساختمان، دوام بیشتر و نهایتا کاهش هزینه اجرا می باشد. این اقدامات در دراز مدت موجب بهینه سازی ساخت، افزایش تولید مسکن در کشور و رسیدن به شرایط اجرایی مطلوب خواهد شد. از سوی دیگر چنین تحولاتی می تواند موجب گسترش سرمایه گذاری های زیربنایی و یا اجرای اصولی در بخش مسکن به ویژه توسط بخش خصوصی گردد. این امر همچنین بخش عمومی را نیز در رسیدن به اهداف خود در بخش مسکن یاری خواهد کرد.
صنعتی کردن، مفهومی نسبی است که به تدریج تکامل می یابد. شکافی که از لحاظ پارادایم تولید، رو به تزاید است، تجدید ساختار و جهش سریع و محسوسی را می طلبد تا از وقفه و سکون و حتی از سیر قهقرایی جلوگیری شود. صنعتی شدن یکی از کلیدهای رشد از طریق رویکرد عمومیت یافتن کار ماشین در تمام زمینه هاست. بدین لحاظ اگر تولید با تغییر و تبدیل و تحول روش های تولید، منجر به افزایش بهره وری عوامل تولید نشود، بی فایده بوده و نتیجه مورد نظر عاید نخواهد شد.
در دهه اخیر در کشور برنامه هایی برای صنعتی شدن ساختمان سازی ارائه گردیده که موفقیت چندانی را به دنبال نداشته است دلیل این امر را باید در این موضوع دانست که با وارد کردن چند کارخانه تولیدی که از نظر فناوری تا حد زیادی وابسته به کشورهای صنعتی است و مقررات و دانش فنی متناسب با آن در کشور وجود ندارد به هیچ وجه نمی توان به اهداف صنعتی شدن تولید ساختمان دست یافت. صنعتی شدن ساختمان سازی باید با بررسی دقیق سیستم ها و فناوری های مطرح روز دنیا و امکان سنجی بومی سازی آن و حصول اطمینان از قابلیت انطباق آن با الگوهای ساخت و ساز متداول در کشور آغاز گردیده و با فرهنگ سازی و تقویت صنایع مرتبط و ارائه آموزشهای لازم، در جهت تضمین کیفیت تولید قطعات و اجرای سیستم های مختلف گسترش یابد.
در یکصد و بیست و ششمین گفتمان هنر و معماری که به همت شورای فناوری معماری و ساخت برگزار می شود، آقایان دکتر جلیل اولیاء، دکتر محمدحسن فلاح، مهندس عبدالرضا فریدنائینی، مهندس جعفر قرائتی ستوده و مهندس حسن نظرزاده دباغ در پنل گفتگو حضور دارند و مسئول پنل خانم مهندس انوشه منصوری می باشند، این گفتمان با نمایش فیلم و پرسش و پاسخ همراه است.

زمان: چهارشنبه اول مرداد ماه ۱۳۹۳ از ساعت ۱۷ الی ۱۹:۳۰
مکان: باغ موزه قصر ، خیابان شریعتی ، خیابان مطهری شرقی
کتاب راس ساعت ۱۷ توزیع می گردد.