لوگو-انجمن مفاخر معماری ایران-بلاگ

دویست و هفتمین گفتمان هنر و معماری

مصوبه"برج باغ"با شهر چه کرد؟

مصوبه”برج باغ”با شهر چه کرد؟

بیش از یک دهه از تصویب لایحه برج باغ در شورای اسلامی شهر تهران می گذرد. در این سال ها، پرشمار باغ هایی که نابود شدند و پرشمار بلندمرتبه هایی که در کوچه باغ ها و بن بست ها و کوچه های تنگ و باریک سر بر آوردند، هر کدام به شمایلی و به قواره ای و به بلندایی …

اما، چرا…؟ این پرسشی است که بیش از یک سال از طرح دوباره آن در کمیته محیط زیست شورای اسلامی شهر تهران می گذرد؛ در این فاصله، مطالعات میدانی و آسیب شناسی وضع موجود انجام شده و موارد نقصان این مصوبه تبیین گردیده است؛ الزام به تبعیت ضوابط باغ ها در هر پهنه از ضوابط همان پهنه، سطح اشغال بالا (برای طبقات منفی) و عدم تعریف کاربری باغ برای این اراضی، از جمله نقطه ضعف هایی در این مصوبه هستند که امحای باغ های تهران را دامن زده اند.

از آنجا که اقدامات شهرسازی و معماری در کلانشهر تهران- متأسفانه- الگوی دیگر شهرهای ایران است، بررسی این نقصان ها و پندآموزی از تجربه تهران، برای همه شهرهای کشور نیز می تواند مثمر ثمر باشد.

در دویست و هفتمین نشست از سلسله گفتمان های هنر و معماری انجمن مفاخر معماری ایران، نتایج بررسی ها در خصوص اثر اجرای مصوبه برج باغ در شهر تهران به اشتراک بحث و بررسی می شود.

در این نشست آقایان محمدحسین بوچانی، مسعود حمزه ای، محمد درویش، علی دشتی، کیانوش سوزنچی مشارکت دارند و دبیر پنل خانم غزال کرامتی هستند.

زمان: چهارشنبه ۲ تیر ماه ۱۳۹۵ از ساعت ۱۵ الی ۱۷
مکان: سالن آمفی تئاتر ساختمان دادمان – وزارت راه و شهرسازی – میدان آرژانتین – اول بزرگراه آفریقا