لوگو-انجمن مفاخر معماری ایران-بلاگ

حکمرانی خوب، نیازمند توجه به ارزش ها و مبانی تمدنی از یک سو و توجه به بوم گرائی برای خودداری از آسیب به طبیعت و سازگاری با آن است. حکمرانی خوب ناظر بر دولت های کوچک با کمترین دخالت در زندگی جوامع بومی مولد است. در نتیجه حکمرانی خوب با اهداف برخی نهادهای جهانی مانند سازمان تجارت جهانی که از تشکل شرکت های بزرگ تجاری و با تمرکز صرف بر سود اقتصادی تشکیل شده، ناسازگار است. تابعیت از اهداف سازمان تجارت جهانی پیامدهای دراز مدت بر جامعه انسانی و بر طبیعت دارد، چرا که خودکفائی لازمه ادامه حیات در هر زیست بوم می باشد. قوانین پیچیده و جانبدارانه ای اینگونه سازمان ها، کشورها را ناگزیر از واردات محصولاتی می کند که در خود آن کشورها تولید بومی دارد. یعنی نابودی تولید بومی. بنابراین به تنوع گونه ای و امنیت خوراک و اقتصاد خودکفا آسیب می زند و مغایر با توسعه پایدار است.

اگر رشد اقتصادی و سوداگری از اولویت نخست جامعه انسانی کنار گذاشته شود. اگر چیرگی دینار و درهم بر سرنوشت انسان (به تعبیرچیره گی  سهروردی) کنار رود. اگر انسان دوباره به ارزش های مهمتری که دنیای مدرن آن را خرافات نامید، بها دهد. اگر فردگرائی و خودخواهی نابسامان انسان دوران مدرن، جایش را دوباره به نگرش های جامع نگر بدهد. شاید بتوانیم مانند گذشتگان و تمدن های گذشته، پایداری را به زمین بازگردانیم. در تمدن ایرانی، شاهد ساخت معابد، آتشگاه ها، مساجد، پل ها، راه ها، کاروانسراها، خانه ها، سابات ها، باغ شهرها، آب انبارها و قنات های هزاران ساله ی کارآمد، بدون تخریب طبیعت هستیم. این الگو در احیای پایداری سرزمین ما، کمک زیادی می تواند بکند. سازه های باستانی ایران، تا همین قرن گذشته و دوره قاجار، بیانگر توجه سازندگان به بوم شناخت سرزمین: جغرافیا، اقلیم، ویژگی های زیستی و زیست بوم ها و نیز توجه به انسان، تاریخ و فرهنگ اوست. بیگانگی با بوم شناخت و فراموشی ارزش ها در سده کنونی، تخریب عرصه های طبیعی سرزمین را در پی داشته است.

در دویست و پنجاه و دومین گفتمان هنر و معماری که به حکمرانی خوب و تمدن و توسعه پایدار اختصاص دارد، خانم مهندس فاطمه ظفر نژاد و آقایان دکتر ایرج شهروزتهرانی و محمد درویش سخن خواهند گفت که با نمایش فیلم همراه است. مسئول پنل گفتگو آقای مهندس علیرضا قهاری هستند.

زمان: چهارشنبه ۵ مهرماه ۱۳۹۶ از ساعت ۱۶ الی ۱۸

مکان: موزه هنرهای دینی امام علی (ع) خیابان ولیعصر (عج) – بالاتر از ظفر – بلوار اسفندیار – شماره ۳۵