لوگو-انجمن مفاخر معماری ایران-بلاگ
فراخوان شرکت در نمایشگاه با موضوع “مرز بین واقعیت و خیال”
 زمان برگزاری نمایشگاه : از بیستم لغایت بیست و هفتم مهر ماه ۱۳۹۷
 آخرین مهلت ارسال: ۱۷ مهر ۱۳۹۷

 

به مناسبت دومین سالروز باغ ایرانی
– موسسه مطالعاتی جهانباغ ایرانیان
– مجله ویلا