لوگو-انجمن مفاخر معماری ایران-بلاگ

در ششمین روز نمایشگاه معرفی استان سمنان که در محل کاخ موزه سعدآباد تهران دائر است مراسمی تحت عنوان “شب انجمن مفاخر ایران” برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این مراسم، استاندار سمنان، علی معلم دامغانی استاد شعرو ادب فارسی، عباس کاشیان ریاست سازمان معرفی میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان سمنان، علیرضا قهاری ریاست انجمن مفاخر معماری ایران، عبدالرفیع حقیقت دوست و اینالو محقق حضور داشتند.

علی معلم در این برنامه به خصوصیات زبانی مردم سمنان اشاره کرد و گفت:سمنانیان صاحب چند لهجه متفاوت هستند که فارسی به خصوصی است و برخی کلمات آن ریشه عربی دارند اما متاسفانه پیرامون آنها تحقیقات زیادی صورت نگرفته است.

وی افزود: ایرانیان دارای صفاتی هستند که در تاریخ به واسطه آنها نامور شده اند و از سوی دیگر ماموریت هایی به آنها واگذار شده که به حقیقت تاریخی آنها باز می گردد. در این میان مردم سمنان مردمی آزاده و بزرگمنش هستند که نمونه های بلرزی از خصایل ایرانیت در آنها هست.

در ادامه اینالو محقق خبرنگار و مستند ساز بین المللی نیز گفت: ایران جهانی در یک مرز است وبدون تردید سمنان یک قاره کوچک است که از یک طرف به کویر خشک، نمکزار و بادهای سوزان تورانی و از طرف دیگر به البرز شرقی و بادهای آریانه می رسد.

وی اظهار داشت: این یعنی در میان گرفتن دو اقلیم در یک استان که باعث شده کارشناسان حفاظت محیط زیست استان سمنان را از برترین ها معرفی کنند.

منبع: خبرگزاری مهر-تیر ۱۳۸۶

تدوین و آماده سازی برای انتشار در وب سایت : شهره السادات عربشاهی