لوگو-انجمن مفاخر معماری ایران-بلاگ

به نام خدا

سیصد و نهمین گفتمان هنر و معماری

تجارب ارزنده گذشتگان در طول تاریخ، همواره سرمایۀ اصلی اندیشمندان در گره گشایی از مشکلات و حرکت به سوی آینده  بهتر بوده است. انتقال تجارب از نسلی به نسل دیگر باعث پیشرفت علمی و فنی، تداوم فرهنگی، تحکیم هویت ملی و تقویت حس خوداتکایی بوده و زمینه را برای موفقیت های جدید علمی و فنی و دستیابی به توسعه پایدار فراهم آورده است. معماری گذشته ایران مملو از نمونه های با ارزش مسکن هویت مند می باشد. آثار باقیمانده از دوره های تاریخی مختلف و معماری درخشان هر شهر گواه این مدعاست. علیرغم این واقعیت روشن، متأسفانه تاریخ معاصر ایران به دلایل زیاد و در ابعاد مختلف با انقطاع فرهنگی و گسست از تجارب تاریخی و اصول بی زمان جاری در سنت های ارزشمند فرهنگ خودی، مواجه شده است و یکی از آثار این گسست، دور شدن از هویت بومی در آثار معماری امروز ایران است. از طرفی تلاش های صورت گرفته برای احیای هویت، همواره با تقلید شکلی و فرمی صرف همراه بوده که در نهایت به دلیل اینکه این ساختمان ها پاسخگوی نیازهای زندگی امروز نیستند، با شکست مواجه شده اند.

تحلیل طراحی های معماری به معنی تحقیق راجع به ایده ها، کیفیات و ویژگی های طرح، عموما منحصر به سوالاتی راجع به فرم و تکنیک ساخت می گردد. درحقیقت بحث های سبکی و رمزی و بررسی های پدیده ای در مورد آثار بسیار شاخص معماری هنوز هم مطرح است اما در مورد اکثر قریب به اتفاق سایر ساختمان ها بررسی ها همچنان محدود به ویژگی های فرمی، بازبینی حجم و کیفیات مصالح می شود. می توان بیان کرد که دوره خوانش صریح وقطعی ظاهری یک اثر معماری به پایان رسیده است.  امروزه دانش روز و در هم شکستن مرزهای علوم مختلف امکان بررسی های بین رشته ای را به گونه ای فراهم کرده که می توان پلی میان معماری و ریاضیات احداث نمود و مسائل معماری را اینبار از دریچه تئوری های میان رشته ای تحلیل کرد.

در سیصد و نهمین گفتمان هنر و معماری کاربرد ریاضیات گسسته و تئوری گراف و نیز نحو فضا در یافتن نظم مشخص معمار در ترتیب دادن فضای معماری مورد بحث قرار می گیرد. یافتن آرکتایپ بر اساس جنوتایپ های معماری دوره مشخص و یا معمار مشخص امکانی ، مهیا می کند تا بتوان تداوم نسل بناهای هویتمند را همگام با تغییرات دنیای جدید شاهد باشیم. سخنرانان این نشست که با نمایش فیلم همراهست، آقای دکتر سعید علی تاجر و خانم مهندس مینا حاجیان هستند.

زمان: چهارشنبه ۲۴ بهمن ماه ۱۳۹۷ از ساعت ۱۵:۳۰ الی ۱۷:۳۰

مکان: موزه هنرهای دینی امام علی (ع) خیابان ولیعصر (عج) – بالاتر از ظفر – بلوار اسفندیار – شماره ۳۵