لوگو-انجمن مفاخر معماری ایران-بلاگ

رییس مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری در خصوص ضعف نظام ساخت و ساز کشور افزود: ساختار نظام ساخت و ساز

شاسا، گروه سازمانهای ساختمانی

رئیس مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری در خصوص ضعف نظام ساخت و ساز کشور افزود: ساختار نظام ساخت و ساز یکی از اساسی ترین معضلات در کشور ایران می باشد که مستلزم ایجاد تغییراتی در این بخش می باشد.

«مهندس علیرضا قهاری» با بیان این مطلب افزود: نگاه ساختاری به بخش مسکن با نگاه ۵۰ سال گذشته هیچ تفاوتی نداشته است، علی رغم اینکه نیازهای بخش مسکن بالا رفته است و تبدیل به بحران شده است و در واقع برنامه استراتژیک ملی در غالب کوتاه مدت جوابگوی این بخش نمی تواند باشد.

قهاری اظهار داشت: در کشور ترکیه که در همسایگی ما قرار دارد، ساخت وساز صنعتی ضریب ۵۰ درصد را دارا می باشد، در صورتی که در ایران ضریب ساخت و ساز ۵ متر از یک درصد می باشد و این در حالیست که کشور ترکیه زلزله خیز میباشد و همچنین از لحاظ پولی و مالی بسیار پایین تر از ما می باشد.

رییس مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری ایران گفت: در زمان رکود ، قیمت مسکن کاهش پیدا می کند و علت این امر نیاز سازنده ها و مالکین مسکن به بازپرداخت تعهدات واحدهای موجود می باشد که نتیجه این امر فروش واحد مسکونی با قیمت پایین می باشد.

وی افزود: در زمان رکود، خرید و فروش کاهش می یابد و در نتیجه قیمت مسکن کاهش پیدا می کند و در پی این امر متقاضی برای مسکن افزایش پیدا می کند اما در واقع این کاهش قیمت ریال واقعی نمی باشد و پس از افزایش مجدد متقاضی قیمت مسکن افزایش پیدا می کند و این یکی از معضلات بخش مسکن می باشد

وی یکی از عمده مشکلات بخش مسکن را عدم وجود یک برنامه بلندمدت و صحیح اعلام کرد و افزود: در حال حاضر برنامه ریزی در بخش مسکن به صورت روزانه انجام می شود، در صورتی که این امر باید به صورت سالانه و در غالب بلند مدت ۱۰ سالا یا بیش از آن صورت گیرد.

قهاری افزود: برنامه ریزی در بخش مسکن، برنامه فرا دولتی است و در صورتی که در غالب ۵ ساله به این بخش نگاه کنیم نمی توان جوابگوی نیاز مسکن در کشور شد و این امر موجب می شود که این امر تبدیل به یک بحران پیش از آنچه هست، گردد.

منبع: شبکه اطلاع رسانی ساختمان ایران – شهریور ۱۳۸۷

تدوین و آماده سازی برای انتشار در وب سایت : شهره السادات عربشاهی