لوگو-انجمن مفاخر معماری ایران-بلاگ

قهاری گفت: در ایران نزدیک به چهار دهه است که معماری مدارس مورد بی توجهی قرارگرفته و ساخت و سازهای شهری به افرادی غیر از معماران سپرده می شود.

رییس انجمن مفاخر معماری ایران گفت: در ایران نزدیک به چهار دهه است که معماری مدارس مورد بی توجهی قرار گرفته و ساخت وسازهای شهری به افرادی غیر از معماران سپرده می شود.

علیرضا قهاری رییس هیئت مدیره انجمن مفاخر معماری ایران با اشاره به جمعیت ۱۵ میلیون نفری دانش آموزان در ایران گفت: با توجه به اینکه نیمی از جمعیت جوانکشور ما را دانش آموزان تشکیل می دهند و ظرف چند سال آینده باید نزدیک به ۵۰ هزار مدرسه در سراسر کشور ساخته شود لزوم توجه به کیفیت و معماری مدارس نیز روشن شود.

وی با اشاره به اینکه سازمان نوسازی مدارس به عنوان متولی ساخت و ساز مدارس توانایی اجرای این پروژه ها را در این حجم و مقیاس ندارد، افزود: زمانی که کارفرما، مشاور و سازنده بنا همگی از یک نهاد باشند و نظارتی از نظر کیفی بر این بناها نشود شاید از نظر کمی بتوانند کارشان را انجام دهند و هرآنچه ساخته می شود مورد قبول واقع شود ولی از نظر کیفی و هویت بخشی به بناها، نیازمند افراد کارآمد و متخصص از سازمان هایی چون سازمان نظام معماری، شورای عالی معماری مدارس و … دارند.

قهاری با تاکید بر این که معماری مدارس نزدیک به چهار دهه است که مورد غفلت واقع شده است، گفت: هویت بخشی از جنس بخش نامه و دکور و … نیست بلکه از جنس فرهنگ و هنر و خلاقیت است که برخاسته از اصول و ارزش های اجتماعی دوره ای است که در آن زندگی می کنیم و ریشه در گذشته پر افتخار ما دارد.

وی با بیان اینکه برخی تصور می کنند هویت بخشی یعنی اینکه بنایی مشابه بناهای دوران تاریخی کشورمان ساخته شود گفت: ابنیه معماری امروز ما حتی معماری درجه سه بناهای دوران تاریخی ما نیز محسوب نمی شود بنابراین باید با توجه به ریشه های تاریخی مان بناهایی متناسب با زمان حال بسازیم که برای آیندگان نیز حرفی برای گفتن داشته باشد.

رییس انجمن مفاخر معماری ایران بر لزوم توجه و دلجویی از هنرمندان و معماران تاکید کرد و گفت: در کشورهای اروپایی طراحی بنای مهدکودک ها به مسابقه گذاشته می شود تا از میان آنها بهترین طرح و نقشه ها را انتخاب کنند ولی در ایران چندین دهه است که ساخت و ساز مدارس و شهرهای ما به افرادی جز معماران سپرده می شود که برای ارتقا وضعیت کیفی معماری مدارس، قوانین ما در این زمینه مورد بازنگری قرار بگیرد و از جامعه معماران نیز دلجویی شود.

هفته معماری مدارس از ۲۴ مهرماه آغاز می شود.

منبع: روزنامه هموطن سلام – مهر ۱۳۸۵

تدوین و آماده سازی برای انتشار در وب سایت : شهره السادات عربشاهی