لوگو-انجمن مفاخر معماری ایران-بلاگ

مدیر طرح دانشنامه دیجیتال تاریخ معماری و شهرسازی ایران، گفت: ما با تاریخ معماری و شهرسازی سرزمینی رو به رو هستیم که بنا بر شواهد باستان شناسی یکی از نخستین تجربه های یکجانشینی را داشته و سابقه معماری در سرزمین ما با سابقه تاریخ معماری بشر برابر است.

به گزارش ایلنا، سیدمحمد بهشتی، با بیان این که دانشنامه دیجیتال تاریخ معماری و شهرسازی ایران با همکاری سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، فرهنگستان هنر و وزارت مسکن و شهرسازی طراحی می شود. گفت: از میان یک میلیون اثری که در موزه های کشور وجود دارند.

 اسناد و مدارک کمتر از یک هزار اثر موجودند که به صورت پراکنده به تاریخ معماری و شهرسازی ایران پرداخته است و عمدتا آثار بعد از اسلام و بعد از صفوی را در بر می گیرند که بیشتر در شهرهای بزرگ مانند اصفهان و کاشان بوده اند و کمتر اسناد و مدارک آثار دیگر شهرها را در این متون می توان دید.

بهشتی تصریح کرد: ایران به علت تنوع طبیعی، ناگزیر بوده که تجربه های متنوعی را پشت سر گذارد و حتی این تنوعبه حدی است که گاه آثار را به کشورهای مختلف می توان متعلق دانست که بر یک تنوع فرهنگی گسترده و یکپارچگی فرهنگی و تداوم تاریخی دلالت دارد.

وی مهم ترین مشکل تاریخ معماری و شهرسازی ایران را عدم تذکر تاریخی ارزیابی و بیان کرد: ما از تجربه تاریخی گسترده ای بهره مندیم که برای امروز ما مفید است و نباید فقط به دانستن تاریخ ساخت بناها اکتفا کرد؛ زیرا ما نیازمندیم، تا فعالیت های امروز را به وسیله تاریخ معماری و شهرسازی تضمین کنیم.

 چون تاریخ چراغ راه آینده است و با توجه به مختصات و مسایل کشور، اگر ما با چراغ تاریخ گام برنداریم مشکلات بسیاری را پیش رو خواهیم داشت.

رییس کمیته ملی موزه های ایران همچنین به امضای تفاهم نامه ای میان سازمان میراث فرهنگی و گدشگری، فرهنگستان هنر و وزارت مسکن و شهرسازی اشاره کرد که با پیش فرض دانشنامه مکتوب بوده است؛ اما به علت مشکلات و عدم موفقیت دانشنامه های مکتوب، دانشنامه الکترونیکی جایگزین آن شد. این امر، با توجه به ظرفیت های تکنولوژِ های جدید کمک بسیاری می کند. تا اسناد به طور جامع در اختیار همه قرار گیرند.

در ادامه احمد محیط طباطبایی، معاون طرح دانشنامه تاریخ معماری و شهرسازی، بیان کرد: ما با ایرانی رو به رو هستیم که قلمرویی از بین النهرین و رود دجله تا کوه های آرارات و قفقاز و از سمت شمال دریای مازندران و در ادامه آن رودخانه ی جیحون و سیحون را در بر می گیرد و به کوه های افغانستان، هندوکش تا رودخانه ی هند می رسد که ما را به دریای عمان و خلیج فارس وصل می کند.

وی اظهار داشت: البته حوزه فرهنگی ایران از این حوزه نیز گسترده تر است و همیشه این تداوم فرهنگی ادامه داشته است. در دوران قاجار به علت مسایل دوران فتحعلی شاه و بعد از ناصرالدین شاه نخستین تجربه های این جغرافیای گسترده را شاهد هستیم، برای همین در محدود خارج از مرزهای فعلی، حضور فرهنگ ایرانی را شاهدیم

وی افزود تاثیرات فرهنگ ایران که به علت جغرافیای گسترده ان است. باعث موقعیت ویژه ای می شود که تاثیرات حوزه معماری و شهرسازی را نیز دارد و حتی ردپای آن را در شبه قاره و نواحی شرق چین تا شمات و حتی ژاپن، اسپانیا و اندلوس می توان دید که در مراحل بعدی کار دانشنامه قرار دارند.

منبع: خبرگزاری کار ایران-اردیبهشت ۱۳۸۶

تدوین و آماده سازی برای انتشار در وب سایت : شهره السادات عربشاهی