لوگو-انجمن مفاخر معماری ایران-بلاگ

برای رسیدن به شهر پایدار و معماری پایدار، باید همه مردم دست به دست هم بدهند تا ارزش های فرهنگی سرزمین خود را زنده کنند.

به گزارش گروه فرهنگ و هنر ایلنا به نقل از ستاد خبری بزرگداشت روز معمار و هفته معماری «یو نا تن بت کلیا» عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی با بیان این مطلب گفت: تاریخ و تمدن کشورمان همواره شاهد ثبت آثار ماندگاری به لحاظ معماری بوده است؛ شهر اصفهان، پاسارگاد، تخت جمشید نمود روشن این مسئله هستند و می بینیم که استحکام و معماری ایرانی چگونه چشم هر بیننده ای به خود جذب می کند.

وی افزود: متاسفانه و با وجود این غنای فرهنگی، معماری ایرانی به سمت و سویی بازاری شدن می رود که این امر موجب شده است از جنبه های فرهنگ و هنر و تمدن ایرانی غافل شویم و طوری شود که در آینده آثار ماندگاری برای آیندگان در عرصه معماری به جا نماند

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، خاطرنشان کرد: برای رسیدن به شهرپایدار و معماری پایدار باید همه مردم دست به دست هم بدهند تا با هم از ارزش های فرهنگی و هنری کشور را زنده کنیم و فرهنگ شهرمان را بسازیم.

بت کلیا در پایان یادآور شد: اتحاد ملی انسجام اسلامی، باید در تمام شئون زندگی وجود داشته باشد بنابراین برای رسیدن به چنین اتحادی در عرصه معماری نیز باید با استفاده از ارزش ها فرهنگمان را بسازیم.

منبع: خبرگزاری کار ایران-اردیبهشت ۱۳۸۶

تدوین و آماده سازی برای انتشار در وب سایت : شهره السادات عربشاهی