لوگو-انجمن مفاخر معماری ایران-بلاگ

میزگرد «مشارکت در حرفه معماری» با حضور دکتر محمد امین میرفندرسکی، ایرج کلانتری، سعید سادات نیا، کامران شاهین فر و انوشه منصوری در تالار بتهوون خانه ی هنرمندان ایران برگزار شد. به گزارش سایت خبری خانه ی هنرمندان ایران محمد امین میرفندرسکی با اشاره به حضور جوانان در انجمن معماران گفت: «پیشنهاد من برای مشارکت در حرفه معماری حضور هرچه بیشتر جوانان در انجمن معماران است. مشارکت جوانان نیازی درونی است چرا که آنها در مرحله آغازین حضور اجتماعی هستند»

معماری برای معمار اثر شخصی است اما برای دیگران تاثیرات عمده ای دارد که نیازمند مشارکت همه جانبه است. ما سعی داریم در امر مشارکت سه هدف را در نظر داشته باشیم؛ اعتلای معماری، حفظ حقوق و معماران و ابعاد صنفی …

او در ادامه افزود: «حرفه معماری در شخصیت معمار متبلور می شود، اما باید در نظر داشت که معمار در حرفه معماری و شهرسازی در یک فرآیند حضور دارد و باید زمینه سازی صورت گیرد. به همین دلیل دولت نیز می تواند در مشارکت حرفه ای موثر باشد.»

میرفندرسکی درباره گسترش حرفه معماری گفت: « باید به تجربه جهانی در زمینه مشارکت حرفه ای توجه داشته باشیم. البته از طرف دیگر باید شناخت درستی از فرهنگ خودی داشته باشیم، چرا که این عدم شناخت سبب ساز عواقب زیان بار می شود.»

میرفندرسکی در پایان گفت: « امیدوارم با ایجاد زمینه مشارکت همه معماران به خصوص جوانان روز به روز بیشتر شود.»

ایرج کلانتری با اشاره به فراگیری جامعه معماران گفت: « یکی از امتیازهای جامعه معماران فراگیر بودن آن است. به همین دلیل بیش از اینکه از جامعه توقع فعالیت صنفی داشته باشیم باید سعی کنیم تا زمینه سازی فرهنگی انجام شود.»

او در ادامه با اشاره به شرایط نامطلوب معماری در جهان گفت:«گروهی از معماران جهان کارهایی درباره محیط زیست انجام می دهند که بیشتر به امور تربیتی نزدیک است چرا که با نابسامانی های زیادی در عرصه های گوناگون حیات انسانی مواجهیم و این شرایط می طلبد که نظریه جدیدی را بنا کنیم.»

او در پایان سخنانش با اشاره به امر تولید مسکن گفت: «در معماری پروژه های ساختمانی از یک سو باید سرعت ساخت را افزایش داد و از طرف دیگر باید خلق و خوی ساکنان را در نظر داشت، در هر صورت باید در نظریات کلی گذشته تجدید نظر کنیم.»

کامران شاهین فر با اشاره به موضوع میزگرد «مشارکت در حرفه معماری» گفت: «معماری برای معمار اثر شخصی است اما برای دیگران تاثیرات عمده ای دارد که نیازمند مشارکت همه جانبه است. ما سعی داریم در امر مشارکت سه هدف را در نظر داشته باشیم: اعتلای معماری، حفظ حقوق و معماران و ابعاد صنفی.»

شاهین فر با اشاره به اینکه رفع مشکلات فعلی در عرصه معماری حضور پیگیر معماران در تمامی سطوح دانشجویان و فارغ التحصیلان را می طلبد گفت: «در حال حاضر تنها عده معدودی انگیزه حضور اجتماعی دارند و من از همه دانشجویان و فارغ التحصیلان معماری می خواهم که حضور بیشتری داشته باشند و زمینه گفتگوی جمعی را فراهم کنند.»

انوشه منصوری نیز با اشاره ذات اجتماعی انسان گفت: « انسان اجتماعی بدون تشکل معنی ندارد و ما باید سعی کنیم تا انجمن فعال تری داشته باشیم. تا از این طریق بتوانیم به خواسته هایمان دست یابیم و از همه مهمتر به جایگاه واقعی معمار برسیم.»

سعید سادات نیا با اشاره به یافتن راه حل گفت: «باید سعی کنیم راه حلی برای وضعیت موجود بیابیم و برای این منظور به مشارکت بیشتری نیاز است. مشارکت نیازمند فراهم کردن زمینه است و دولت در این امر می تواند نقش موثری داشته باشد.»

سادات نیا با اشاره به اینکه در حال حاضر به معماری غالبا نگاه مالی به معماری می شود گفت: «امروز اگر ساختمانی ساخته می شود اول به ارزش مالی آن می اندیشند. از طرف دیگر بسیاری از دانشجویان را به آموزش های کامپیوتری محدود کردند، این آموزش ها باعث می شوند که دانشجوی معماری نتواند به درستی خط بکشد و فضا را تصور کند و این روند در بلند مدت نتایج خوبی نخواهد داشت.»

منبع: خانه هنرمندان ایران-آبان ۱۳۸۶

تدوین و آماده سازی برای انتشار در وب سایت : شهره السادات عربشاهی