لوگو-انجمن مفاخر معماری ایران-بلاگ

توسعه فضای سبز در گرو مشارکت شهروندان بخصوص اصناف و کسانی که در کنار خیابان ها سکونت دارند ، است .