لوگو-انجمن مفاخر معماری ایران-بلاگ

پایتخت نیازمند معماری پایدار است

رییس انجمن مفاخر معماری ایران گفت: معماری پایدار از جمله نیازهای کلانشهرهای بزرگ به ویژه تهران است، که متاسفانه در این دوران به ورطه فراموشی سپرده شده است.

علیرضا قهاری در گفت و گو با خبرنگار اجتماعی برنا ضمن بیان این مطلب اظهار داشت: با وجود این که سابقه معماری پایدار ریشه در تاریخ معماری ایران دارد اما متاسفانه در معماری معاصر ما این نوع از معماری به ویژه در کلانشهرهایی همچون تهران که شهروندانش نیاز بی حد و حصری به طبیعت در فضای خانه خود دارند، به طور کامل فراموش شده است.

رییس انجمن مفاخر معماری ایران افزود: این در حالی است که ساخت و سازهای بی رویه و غیراصولی در تهران روزانه درصد زیادی از محیط زیست و منابع سرشار از انرژی های طبیعی را از بین می برد.

قهاری با بیان اینکه معماری پایدار در میان معماران و حتی دانشگاه ها جایگاهی ندارد تصریح کرد: متاسفانه در حالی که معماران تقریبا در بیشتر کشورهای پیشرفته از شاخص های معماری پایدار بهره می گیرند، هنوزمعماران ایرانی با این سبک و نوع از معماری نا آشنا بوده و حتی در دانشگاه های کشور درس یا واحدی در این زمینه تدریس نمی شود. انجمن مفاخر معماری ایران در سال ۱۳۸۶ همزمان با روز ملی معمار، توجه به معماری پایدار را شعر خود کرده است.

این مقام مسوول توضیحات خود را اینگونه تکمیل کرد که با توجه به شرایط بسیار خطرناک محیط زیست ایران و از بین رفتن گونه های زیاد زیست محیطی در کشور، باید معماران تووجه زیادی به این نوع از معماری داشته باشند و با ارائه نظریات و راهبردهای علمی، گام هایی را برای شروع این نوع معماری در کشور بردارند.

رییس انجمن مفاخر معماری ایران با بیان اینکه معماری ایرانی با توجه به آنکه تحت تاثیر مسایل اجتماعی، اقتصادی و اقلیمی شکل می کیرد تاکید کرد: متاسفانه سازندگان و مسوولان حوزه شهری هیچ توجهی به این مسائل نداشته و تنها به افزایش تعداد ساختمان های زشت و ناهمگون در شهر که هیچ ارتباطی با انسان ها ندارد، فکر می کنند.

منبع: خبرگزاری برنا-آذر ۱۳۸۹

تدوین و آماده سازی برای انتشار در وب سایت : شهره السادات عربشاهی