لوگو-انجمن مفاخر معماری ایران-بلاگ

نشست فناوری های نوین و استحکام بخشی آثار تاریخی، ۲۴ فروردین در پردیس هنرهای زیبا دانشگاه تهران برگزار می شود.

سید علیرضا قهاری، رئیس انجمن مفاخر معماری ایران به خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان افزود: این نشست با همکاری مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری ایران، انجمن مفاخر معماری ایران و شورای فناوری های نوین ساختمانی دانشگاه تهران با حضور اساتید رشته های مرمت و متخصصان فناوری های نوین ساختمانی برگزار می شود.

وی تصریح کرد: در این نشست به مباحث مختلف در زمینه استفاده از فناوریهای نوین ساختمانی و کاربرد ان در حفاظت از آثار تاریخی و تغییر و اصلاح الگوی ساخت و ساز و معماری می پردازد.

قهاری افزود: در کشورهای پیشرفته با سابقه تاریخی و تمدنی کمتر از کشورمان، استفاده از مصالح و تکنیک های پیشرفته برای حفاظت از آثار تاریخی بیش از چند دهه سابقه دارد، در حالیکه در ایران هنوز استفاده از این فناوری و دانش روز برای حفاظت از آثار تاریخی آغاز نشده است.

رئیس انجمن مفاخر معماری ایران در باره تولید مصالح با تکنولوژی روز گفت: تعدادی از این مصالح در ایران تولید می شود، ولی در بناهای تاریخی به کار برده نمی شود و متخصصان ایرانی آگاهی کمتری از کاربرد این مصالح دارند که بهتر است از سوی مراکز علمی و مراکز تحقیقاتی معرفی شود.

نشست فناوزیهای نوین و استحکام بخشی آثار تاریخی، ۲۴ فروردین ساعت ۱۰ در پردیس هنرهای زیبا دانشگاه تهران برگزار می شود.

منبع: سایت باشگاه خبرنگاران – فروردین ۱۳۸۸

تدوین و آماده سازی برای انتشار در وب سایت : شهره السادات عربشاهی