لوگو-انجمن مفاخر معماری ایران-بلاگ

عضو انجمن مفاخر معماری ایران گفت: برای نوسازی بافت های فرسوده یک شهر ابتدا مدیریت کافی نیاز است ولی در این زمینه تا به حال مدیریت به قدر کافی قوی عمل نکرده است.

اردشیر سیروس در گفتگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران با اشاره به مطلب فوق افزود: در زمینه نوسازی بافت های فرسوده شهری مدیریت جامع حرف اول را می زند.

وی گفت: تا به حال برای نوسازی بافت های فرسوده شهری کم و بیش طراحی هایی صورت گرفته ولی متولی نوسازی و بازسازی بافت های فرسوده وجودنداشته است.

سیروس تصریح کرد: بیش از اقدام به بازسازی و نوسازی باید یک شهر را از نظر جامعه شناسی،‌هویت شهری، مالکیت و تقسیم بندی کشوری بررسی کرده و سپس با ضوابط اجتماعی، سنتی و احتیاجات شهری طراحی کرده و در نهایت بودجه در نظر گرفته شود.

این مقام مسئول اضافه کرد: در کنار برنامه های فوق باید برنامه ها را زمانبدی و شبکه های شهری را پیاده سازیم.

سیروس در کنار مدیریت مسئله مالی را یکی از پایه های نوسازی دانست و تصریح کرد: مسئله مالی و اقتصادی در کنار مسائل دیگر مطرح شده ولی در رأس تمام مسائل مدیریت حرف اول را می زند یعنی باید هرم مدیریت ساخته اقتصاد را مرحله بندی کرده و سپس شروع به نوسازی کنیم.