لوگو-انجمن مفاخر معماری ایران-بلاگ

رییس انجمن مفاخر معماری ایران معتقد است که عودجالان باید به عنوان قلب تاریخی شهر تهران احیا و از آن باید حفاظت شود.

سید علیرضا قهاری در گفت و گو با خبرنگار بخش میراث فرهنگی خبرگزای دانشجویان ایران (ایسنا) بیان کرد:عودجالان جزو بافت هایی است که بخش هایی از آن در برنامه ی نوسازی شهرداری تهران در سال های گذشته با بلدوزر تخریب شده است.

اکنون با گذشت چندسال از این قضیه اگر با دید مثبت نگاه کنیم، میراث فرهنگی قصد دارد با قوانین بازدارنده از تخریب بیشتر در این بافت جلوگیری کند تا ناهنجاری های اجتماعی برطرف شود.

این کارشناس ارشد شهرسازی ( طراحی شهری) ادامه داد: اگر بخواهیم عودجالان را مانند گذشته به صورت یک بافت فرسوده نگه داریم یک معضل اجتماعی و اقتصادی خواهیم داشت.

او با تاکید بر لزوم وجود مدیریت در بافت های تاریخی که هیچ منفعتی را برای نهادی مانند شهرداری نداشته باشد، اظهار کرد: شاید بهتر باشد با ایجاد چنین مدیریتی یک استقلال در بافت های تاریخی ایجاد شود تا در حد کلان مانند نقاط تاریخی در رم، لندن یا پاریس با بافت های تاریخی برخورد شود.

درباره ی عودجالان نیز که بخشی از یک منطقه ی تاریخی است، به نظر می رسد باید یک قدرت اجرایی در رأس کار باشد.

قهاری بند سوم مصوبه ی شورای فنی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری در درباره ی بافت تاریخی عودجالان مبنی بر اینکه در سایر نقاط و محدودی محله ی عودجالان ساخت و ساز بر اساس ضوابط طرخ تفصیلی با حفظ کاربری اصلی حداکثر تا چهار طبقه و ۱۲ متر ارتفاع بدون تغییر در گذرها و معابر، مشروط به اجرای نمای ساختمان با هویت ایرانی اسلامی و بر اساس طرح نمای مصوب اداره کل میراث فرهنگی استان تهران و همچنین سنگ فرش مقابل ملک بدون مانع است، گفت: در این بازه یک بخش از ماجرا دیده شده است، اجرای این بند از مصوبه در آن صورت است که یکسری عوامل بازدارنده ی تخریب بافت داشته باشم. شاید بگویی موظیفه ی میراث فرهنگی بازدارندگی است، ولی به اعتقاد من وظیفه ی میراث فرهنگی حفظ اثر و بافت نیز هست.

او تاکید کرد: اگر میراث فرهنگی فقط نقش بازدارنده داشته باشد، رغبتی برای این کار پیدا نمی کند. همچنین کسی نیست تا آن را اجرا کند.

وی احیای رفت و آمد در بافت های تاریخی مانند عودجالان را یکی از اقدامات برای رونق این بافت دانست و ادامه داد: برای اجیای این گونه بافت ها دولت و حکومت نیز باید سرمایه گذاری کند، چون گاهی موارد بازدارنده آن قدر زیاد است که یک نهاد به تنهایی نمی تواند کاری ارا جلو ببرد.

قهاری بیان کرد: امروز برای ان که بتوانیم حیات دوباره را به بافت های فرسوده بدهیم، دولت نیز باید در این زمینه مشوق باشد و قوانین و مقررات به گونه ای باشند که این رغبت در افراد ایجاد شود. اکنون در بسیاری از خانه های قدیمی که قدم می گذاریم، معتاد، سوزن و سرنگ می بینیم، این امر برای جایی مانند ایران مناسب نیست.

رییس انجمن مفاخر معماری ایران اضافه کرد: عودجالان هویت تهران است. تهران را با بیش از ۲۰۰ سال قدمت نمی توان با جایی مانند اصفهان و شیراز مقایسه کرد. پس باید از عودجالان به عنوان قلب تاریخ شهر تهران حفاظت کرد.

 

منبع: خبرگزاری دانشجویان ایران-اردیبهشت ۱۳۹۰

تدوین و آماده سازی برای انتشار در وب سایت : شهره السادات عربشاهی