لوگو-انجمن مفاخر معماری ایران-بلاگ

با سلام و ادب

آنچه امروز سازمان نظام مهندسی ساختمان به آن نیازمند است، جستجوی راهکارهای علمی و جدیدی است که بتواند در عملکرد و تثبیت جایگاه مهندسی در صنعت ساختمان سازی ایران، چه در بخش دولتی و چه در بخش خصوصی موثر و خردمندانه عمل کند. در راستای تحقق این مهم، باور داشتن به توان بالای مهندسان در جامعه گسترده ایران بسیار حائز اهمیت است.

اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان، که بزرگترین سرمایه های در اختیار این سازمان می باشند، در واقع بازوی اجرایی و مطمئن برای اجرای کامل قوانین، مقررات ملی ساختمان و قرار دادن ساخت وساز کشور در مسیر صحیح خود هستند.

از همین رو تلاش برای قرار گرفتن مهندسان در جایگاه حرفه ای و شایسته آنها، ایجاد تحول مثبت در ساخت وساز، افزایش سرعت پیشرفت در حوزه عمرانی کشور، داشتن جایگاه درخور توجه در عرصه بین الملل و نیز داشتن تریبونی برای طرح مطالبات حرفه ای مهندسان در مجامع کلان کشور، در کنار افزایش تقید به اخلاق حرفه ای و قانون مداری امری لازم و ضروری است.

با توجه به نزدیک شدن به برگزاری انتخاب هیات مدیره سازمان های نظام مهندسی ساختمان استان ها و نظر به اهمیت حضور نماینده های حرفه ای از همه تشکل های حرفه ای دراین انتخابات و نیز شرکت آگاهانه اجتماع مهندسان، ضروریست که انجمن ها و تشکل های جرقه ی قانونی و رسمی مهندسی آگاه و با بصیرت در سراسر کشور با نگاهی همه جانبه در زمینه معرفی داوطلبان و نیز با دقت و تعصب نسبت به آینده و سرنوشت حرفه، در انتخابات پیش رو شرکت نموده و با حضور حداکثری خود اقتدار حرفه مهندسی را بار دیگر بر همگان یادآور شوند.

در پایان از درگاه ایزد منان برای تمامی تشکل های حرفه ای و نهادهای مرتبط در امر ساخت و ساز کشور، عزت و سربلندی توأم با توفیقات روزافزون را خواستار است.

حامد مظاهریان

معاون وزیر