لوگو-انجمن مفاخر معماری ایران-بلاگ

گفتگو با دکتر بنیانیان ، پژوهشگر فرهنگی

خبرنگار مسکن – محمد صادق عابدینی : انسان همیشه بر محیط زندگی خود تاثیر گذاشته و از ان نیز متاثر می شود با اینکه محیط زندگی معنای عام را در بر می گیرد اما خانه یا محل زندگی بخش عمده ای از آن را به خود اختصاص می دهد . فرهنگ و شالوده اعقاد انسان در شکل دهی محل زندگی آن نقش به سزایی دارد…