لوگو-انجمن مفاخر معماری ایران-بلاگ

سید علیرضا قهاری رئیس انجمن مفاخر معماری ایران به خبرنگار حوزه میراث فرهنگی باشگاه خبرنگاران گفت: ظهور و توسعه اینترنت و گسترش فناوری اطلاعاتی، فرصت های بی نظیری پیش روی پژوهشگران و دانشجویان گشوده است.
وی افزود: ظهور این رسانه باعث به وجود آمدن انقلابی در شیوه آگاهی رسانی و نشر و ترویج دانش بشری شده به نحوی که مطالعه از طریق شبکه اینترنت و سایر شبکه های اجتماعی رایج ترین نوع مطالعه در بخش یا تمامی اثر دیداری و شنیدای است.
قهاری تصریح کرد: محققان مهمترین عاملی که پژوهشگران را از حضور در فضای کتابخانه و سر بردن در آن بی نیاز میکند گسترش این شبکه ها می‌داند.
رئیس انجمن مفاخر معماری ایران بیان کرد: پیش بینی می‌شود تا سال ۲۰۲۵ شکل فعلی کتابخانه در بسیاری از کشورهای پیشرفته تغییر اساسی کند و از این فضا بیشتر به عنوان مخازن نگهداری کتاب و مرکز اسناد بهره برداری شود.
وی اظهار داشت: آمار مراجعه کنندگان به کتابخانه برای مطالعه در محل در بسیاری از کشورها میل به صفر دارد البته می‌تواند در حال حاضر به عملکرد و جذابیت فضای کنونی نیز ارتباط داشته باشد به ویژه در جوامعی که خواندن کتاب از رفتارهایی رایج نبوده از هر پنج  نفر تحصیل کرده تنها یک نفر خواندن کتاب را از ضروریات زندگی بداند.
قهاری تاکید کرد: اکثر مردم تحت تاثیر رفتارها و طرز تفکر افراد اطراف خود هستند و برای ایجاد تغییر در این رفتار نیاز به احساس مشارکت موثر بودن است حضور مردم در فضاهای فرهنگی نیاز به تغییر در نگرش مسئولان فرهنگی جامعه دارد که کار فرهنگی را برای تغییر هنجارهای اجتماعی به عنوان یک ضرورت بشناسند.
رئیس انجمن مفاخر معماری ایران ادامه داد: انسان شناسان معتقدند که فضاهای کتابخانه ای در شکل فعلی طی هزاران سال تغییر عمده ای نکرده است و جذابیت فضای مطالعه و اصلاح روابط ساختاری نتوانسته تاثیر عمده در جذب بیشتر مخاطب داشته باشد.
وی تصریح کرد: بنابراین نیازهای بشر در کسب اطلاعات بیشتر با توجه به فناوری هایی که به طور روزمره ارتقاء می‌یابد در فرم و فضای جدید دیده شود که الزاماً تابع قواعد معمول معماری این دوره نیست.
شایان ذکر است، انجمن مفاخر معماری ایران در پنجاه و چهارمین گفتمان هنر و معماری که اول شهریور ۱۳۹۱ در موزه هنر امام علی(ع) برگزار می شود به نظریه های پیرامون ایجاد فضای مناسب کتابخانه های می‌پردازد.

به نقل از باشگاه خبرنگاران