لوگو-انجمن مفاخر معماری ایران-بلاگ

نشست این هفتۀ انجمن مفاخر معماری ایران به یاد و بزرگداشت مصطفی دانشور تهرانی می‎پردازد.
در این هشتاد و دومین گفتمان هنر و معماری، متخصصانی چون سیدمحمد بهشتی، اکبر تقی‌زاده اصل، مهدی حجت، حمید حیدری مهوار، علیرضا دانشور تهرانی، علی ذاکری، علی رنجبران، محمدهاشم رهبری، علی‌اکبر سعیدی، فرهاد فخر تهرانی، عادل فرهنگی، محمد حسن محب‌علی، محمدمهدی محمودی، بهروز مرباغی، کاوه منصوری، نادر ناصرالمعمار به ارائۀ سخنرانی خواهند پرداخت. همچنین مرورِ اسناد و تصاویر به‌جا مانده از استاد تهرانی خاطره‌ای از وی را در مهمانان نشست زنده خواهدکرد.
این مراسم به رسم هر هفته از ساعت ۱۶ تا ۱۹ در موزۀ هنرهای امام علی (ع) برپا خواهد بود.

در اعلامیۀ انجمن مفاخر در توضیح این مراسم آمده:
میراث تاریخی و فرهنگی کشور، با هر دید و نگاهی، امری مربوط به گذشته و «تمام‌شده» نیست. زمینه و بستر زندگی امروز ما و همه جهانیان با همین آثار و یادگارها، شکل گرفته‌است. آن‌چه مهم است، نوع نگاه ما به این داشته‌ها است. سرزمین‌هایی چون ایران که تاریخی پرشکوه و سرشتی فاخر دارند، می‌توانند با تکیه بر گذشته، زندگی امروز را معنی‌دار و هویت‌مند نمایند. چنین است که شناخت و محافظت از ارزش‌های ملی و تاریخی اهمیت می‌یابد و جایگاهِ خود را در کلیه فعالیت‌ها و وجوه فرهنگ، معماری و شهرسازی پیدا می کند و تبدیل به یکی از اصول نظری و تکلیفی معماران و شهرسازان می‌شود.

بخشی از فرهیختگان جامعه ما بیش از دیگران دغدغه آثار و میراث را دارند و در هر موقعیت اجتماعی و حرفه‌ای، برای حراست از این گنجینه خاموش، می‌کوشند. پاسداشتِ این بزرگان، پاسداشت ارزش‌های ملی، تاریخی و مدنی است. بویژه در شرایط و وضعیتی که بسیاری از آنان مورد کم‌لطفی و نامهربانی هم قرار می گیرند و به کرات، جفا هم می‌بینند.

شادروان مهندس مصطفی دانشور تهرانی، از نوادر این حوزه است. او معمار بود، مرمت‌گری معتقد و سخت‌کوش. او به‌خوبی توانسته‌بود ارزش‌های والای معماری اصیل ایرانی را در ساخته‌های جدید اعمال نماید. تفکر پیشرو و مترقی او در احیا و مرمت مجموعه‌های تاریخی این کشور، می‌تواند مورد بهره گیری بسیاری از دست اندرکاران این حوزه شریف قرار گیرد.

به نقل از معمارنت