لوگو-انجمن مفاخر معماری ایران-بلاگ

عضو هیئت امنای انجمن مفاخر معماری ایران، اصلاح ساختارهای نامطلوب را بهترین شیوه اصلاح الگوی مصرف عنوان کرد.

اردشیر سیروس، در گفتگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران با بیان این مطلب افزود: اصلاح ساختار از اولویت هایی است که برای رسیدن به هر هدفی باید مورد بازنگری قرار گیرد.

وی با اشاره به اهمیت اصلاح الگوی مصرف در بخش ساختمان، تصریح کرد: برای موفقیت بیش تر در امور ساختمانی و ساخت و ساز توافق و تعامل سه طیف کارفرما، طراح و پیمانکار با هم بسیار حیاتی و مهم بوده و سبب پیشبرد فعالیت می شود که در نتیجه آن بسیاری از هزینه های زاید و اضافی کاسته خواهد شد.

وی ادامه داد: کارفرما، پیمانکار و مهندسان طراح هر یک باید به درستی از نحوه به انجام رسانیدن مطلوب وظایف خود آگاهی داشته باشند.

سیروس افزود: باید به گونه ای عمل کرد تا علاوه بر رعایت شیوه های صنعتی نوین در صنعت ساختمان به امور سنتی نیز توجه شود.

وی گفت: در روش های ساخت باید مهندسان را به استفاده از مصالح جدید و فن آوری های پیشرفته آشنا کرد.

منبع : باشگاه خبرنگاران