منصور افتخاری

منصور افتخاری متولد : گلپایگان , 1340 کارشناسی معماری دانشگاه شهید بهشتی , 1366 کارشناسی ارشد طراحی شهری دانشگاه شهید بهشتی , 1379 عضوانجمن مفاخر معماری ایران , 1389 عضوسازمان نظام مهندسی استان تهران , 1369 کارشناس رسمی دادگستری استان تهران رشته راه ­و ساختمان , 1391 مشاغل گذشته : تجاری و پارکینگ طبقاتی جعفری  , تهران , 1366 سرپرست…

علی اکبر صارمی

متولد 1322 زنجان   سوابق تحصیلی: اخذ مدرك كارشناسی ارشد معماری از دانشكده هنرهای زیبا دانشگاه تهران 1347 اخذ مدرك دكترای معماری از دانشگاه پنسیلوانیا، امریكا 1355 عناوین و سمت ها: عضو كانون مهندسان معمار دانشگاه تهران عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران عضو انجمن صنفی مهندسان مشاور معمار و شهرساز عضو جامعه مهندسان معمار ایران رئیس هیات مدیره…

علی اکبر نصرآبادی

مهندسی معماری _ فوق دیپلم معماری تهران ۱۳۵۲ _ مهندسی کارشناسی معماری (دوره پنجساله)آمریکا۱۳۶۰ _ اولین گواهینامه هنر (معادل کارشناسی ارشد) وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی _ گواهینامه هنر سنتی (معادل دکترا) وزارت میراث فرهنگی _ DBA مدیریت _مدرس مدعو درس اسکیس ومنظر دانشگاه تهران _ رئیس شورای عالی تمبر ونماینده تام الاختیار وزیر _ رئیس موزه ارتباطات _مهندس ارشد وسرپرست…

شهاب الدین ارفعی

متولد:فارس , 1332 کارشناس ارشد معماری دانشگاه تهران , 1367 عضوانجمن مفاخر معماری ایران عضوموسسه فرهنگیایکوموس ایران ( شورای بین المللی بناها و محوطه های تاریخی ) عضو شورای گروه معماری جامعه مهندسان مشاور ایران دریافت‌کننده لوح اخلاق و نیایش در حوزه معماری مشاغل گذشته شهاب الدین ارفعی : سرپرست تیم طراحی برج سپهر , شرکت آ.اس . پ  ,…

کمال الدین ایمانی

ﻣﺤﻞ و ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﻮﻟﺪ : ﺗﻬﺮان ـ 1327 1 ـ ﺗﺤﺼﻴﻼت و ﻣﺪارك ﻋﻠﻤﻲ - ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ رﺷﺘﻪ رﻳﺎﺿﻲ دﺑﻴﺮﺳﺘﺎن ﻫﺪف - ﻓﻮق ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ ﻣﻌﻤﺎري ـ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان 2 ـ آﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﻪ زﺑﺎﻧﻬﺎي ﺧﺎرﺟﻲ - اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ - ﻓﺮاﻧﺴﻪ 1355 1356 1360 ﺗﺎﻛﻨﻮن 1393 ـ 1398 3 ـ ﺳﻮاﺑﻖ ﺧﺪﻣﺎت ﺣﺮﻓﻪ اي - ﻃﺮاح ﻣﻌﻤﺎري در ﻣﻬﻨﺪﺳﻴﻦ ﻣﺸﺎور دﺗﺎي 1354 ـ…

سیدحشمت الله اطیابی

کاردانی  مهندسی معماری گرایش: هنر موسسه/دانشگاه: اصفهان (خوراسگان) - آزاد اصفهان کارشناسی  مهندسی شهرسازی گرایش: هنر موسسه/دانشگاه: هنر و معماری پارس - غیرانتفاعی تهران کارشناسی ارشد  طراحی شهری گرایش: شهرسازی موسسه/دانشگاه: هنر و معماری پارس - غیرانتفاعی تهران دانش آموخته دانشگاه اصفهان در رشته معماری و در دانشگاه هنر و معماری پارس در رشته شهرسازی و طراحی شهری در مقطع…

حبیب اله شیبانی

متولد 1328 تبریز سوابق تحصیلی: اخذ مدرک کارشناسی ارشد معماری از دانشکده هنرهای زیبا دانشگاه تهران 1353 عناوین و سمت ها: لوح افتخار اولین جشنواره مهندسی، مشاور ماندان 1375 لوح افتخار دومین جشنواره مهندسی، مشاور ماندان 1378 نشان پیرنیا، مشاور ماندان 1379 رئیس هیات مدیره و طراح ارشد مهندسین مشاور ماندان از 1362 مشاغل و مسئولیت های گذشته همکاری با…

قدرت اله قزل ایاغ

مشخصات فردي متولد1329 بجنورد تحصيلات ابتدایی : مشهد ، تحصيلات دبیرستان : نیشابور  تحصیلات دانشگاه : كارشناسي ارشد معماري - دانشكده هنرهاي زيبا - دانشگاه تهران 1354 عضويت در مجامع و مشاغل مدير عامل و رئيس هيئت مديره مهندسين مشاور سازواره و سازواره نو از 1361 عضو هيئت مديره شركت توسعه و ساختمان مهندسان مشاور ايران از 1392- 1376 عضو…