شهریار یقینی

متولد ششم آذر 1340 ورود به دانشكده هنرهاي زيبا دانشگاه تهران مهر 1358 فارغ‌التحصيل در اسفند سال 1367 با مدرك كارشناس ارشد معماري سوابق كاري: كارشناس دفتر بهسازي و نوسازي بافت كهن شهري وزارت مسكن و شهرسازي : 71-1368 عضو هيئت مؤسس، رئيس و عضو هيئت مديره مهندسان مشاور ايوان هشت بهشت : 74- 1371 كارشناس طراحي شركت توسعه خانه‌سازي…

مهدی یوسفی

کارشناس ارشد مهندسی معماری کارشناس تکنولوژی معماری محقق و پژوهشگر معماری و سبک زندگی ایرانی بررسی تاثیر ضوابط و مقررات شهرسازی بر معماری و سبک زندگی پژوهش و طراحی مدل های احیایی معماری سکونت گاه های روستایی مشاور ارشد مهندسین مشاور مشاور فنی و مهندسی طرح های ملی مسکن و شهرسازی مدیریت و راهبری فرهنگی هنری استعداد ها ی هنری…